Splníme Vám víc než jen 3 přání

Nízkouhlíkové technologie - elektromobilita - výzva VI.


Předběžné informace k výzvě Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 14. 09. 2020 - 25. 11. 2020

Zaměření programu

Cílem programu je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility. Demonstračním/inovativním projektem se pro tuto Výzvu rozumí projekt s aplikací inovativní technologie, která vychází z aplikovaného výzkumu a kdy jsou již ověřeny výsledky z aplikovaného výzkumu a nastává fáze demonstračního/inovativního projektu v reálném prostředí, kdy žadatelem je podnikatelský subjekt. Dalším typem inovativního projektu je aplikace inovativní technologie, která je již dostupná v zahraničí či v ČR, ale její různé formy použití nejsou přeneseny/vyzkoušeny/zcela implementovány v rámci podnikatelského prostředí České republiky.

Podporované aktivity
 • Elektromobilita (zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy - elektromobilita silničních vozidel)
  • pořízení elektromobilů (mini, malé, nižší střední, střední, MPV)
  • pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu
Typovým projektem v oblasti elektromobility jsou projekty zaměřené na zavádění elektromobilů a dobíjecích stanic u podnikatelských subjektů s pravidelným denním nájezdem tak, aby došlo k žádoucím synergiím s OP Doprava a Integrovaným regionálním operačním programem a Operačním programem Praha – Pól růstu v rámci vazby Alternativní zdroje paliv v dopravě. Elektromobilem se v této výzvě rozumí níže specifikované typy vozidel:
 • BEV – battery electric vehicle (bateriové elektrické vozidlo)
 • EREV – extended-range electric vehicle (elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem)
 • Pořizovaná vozidla musí splňovat požadavky definice nového dopravního prostředku; není možné podporovat pořízení vozů, které již vstoupily do odpisů, případně žadatel o podporu není v TP zapsán jako první majitel vozidla.

Operační program

 • Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost > Nízkouhlíkové technologie

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Energetika > Nízkouhlíkaté technologie

Způsobilé výdaje

 • pořízení vozu
 • nabíjecí stanice
 • pozor: V rámci V. Výzvy programu NUT je možné pořizovat elektromobily kategorie M1 pouze s pořizovací cenou do 1 250 000,- Kč + DPH. Pořízení elektromobilu kategorie M1s pořizovací cenou vyšší než 1 250 000,- Kč není v rámci výzvy podporováno. Projekty, kdy žadatel bude pořizovat elektromobil kategorie M1 s cenou vyšší, než 1 250 000,- Kč, budou vyřazeny z dalšího hodnocení. Míra podpory u osobních aut M1 je o deset procentních bodů nižší!

Nezpůsobilé výdaje

 • komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
 • výzkumné, vývojové projekty
 • v případě podpory elektromobilů vozidla vyšší střední, luxusní, terénní či sportovní třídy (specifikace dle obchodních tříd SDA)

Upozornění a omezení

 • Při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level (TRL, Úroveň připravenosti technologie). Podpořeny budou projekty níže uvedených úrovní:
  • TRL 5 – technologie ověřena v relevantním prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)
  • TRL 6 – technologie demonstrována v daném prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)
  • TRL 7 – demonstrace systémového prototypu v provozním prostředí
  • TRL 8 – systém kompletní a kvalifikovaný
  • TRL 9 – existující systém byl ověřen v provozním prostředí.
 • Podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity (např. článek v tisku, informace na webu, zhotovení letáku/brožury, polepka auta (logo EU), účast na tematické konferenci/semináři) v rámci kterých budou prezentovat výsledky a výstupy projektu nad rámec dodržování pravidel pro publicitu.
 • V případě aktivity „Elektromobilita“ této výzvy není možné podporovat pořízení ojetých automobilů.
 • V případě pořízení dobíjecích stanic pro elektromobily, je nutné, aby sloužili pouze pro vlastní potřebu podnikatelů v rámci svého areálu nikoliv pro veřejné dobíjení.
 • Projekt, který získá méně než 60 bodů v rámci hodnocení, nebude podpořen.
 • V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o dotaci.

Žadatel

Povinná historie od 2 roky
 • mikropodnik (0-9 zaměstnanců)
 • malý podnik (10-49 zaměstnanců)
 • střední podnik (50-249 zaměstnanců)
 • velký podnik (250 a více zaměstnanců)
 • státní podnik
Typ žadatele Míra podpory v % Výše dotace v Kč
MIN MAX MIN MAX
mikropodnik (0-9 zaměstnanců) 0 40 250 000 5 200 000
malý podnik (10-49 zaměstnanců) 0 40 250 000 5 200 000
střední podnik (50-249 zaměstnanců) 0 35 250 000 5 200 000
velký podnik (250 a více zaměstnanců) 0 30 250 000 5 200 000
státní podnik 0 30 250 000 5 200 000

 • Vše pouze v režimu de minimis.
Typy podporovaných právních forem:
 • fyzické osoby podnikající dle ŽZ zapsané v OR
 • fyzické osoby podnikající dle ŽZ nezapsané v OR
 • veřejná obchodní společnost – v.o.s.
 • společnost s ručením omezeným – s.r.o.
 • komanditní společnost – k.s.
 • akciová společnost – a.s.
 • evropská společnost
 • státní podnik

Hlavní povinné přílohy
 • projektová dokumentace (technický popis)
 • položkový rozpočet
 • územní rozhodnutí, případně prohlášení stavebního úřadu, že je nerelevantní, pokud jde o záměr včetně nabíjecí stanice
 • podnikatelský záměr
 • výpis skutečného majitele z evidence skutečných majitelů

Územní omezení

Území České republiky, mimo území hl. města Prahy.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem