Splníme Vám víc než jen 3 přání

Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov (5.2) - Výzva 61.


Zpět na katalog dotací
Příjem plných žádostí 03. 04. 2017 - 31. 10. 2019

Zaměření programu

Cílem je urychlit zavedení povinnosti výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie; budovy veřejného sektoru mají jít v této oblasti příkladem.

Podporovaná aktivita:
 • vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov

Operační program

 • Operační program Životní prostředí > Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Forma podpory

 • dotace

Podporované oblasti

 • Energetika > Úspory energie

Způsobilé výdaje

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou v pasivním energetickém standardu
 • výdaje na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu)

Upozornění a omezení

Určená alokace:

 • 200 mil. Kč pro tuto výzvu
Výše způsobilých výdajů:
 • minimálně 100 tis. Kč bez DPH
 • maximálně 50 mil. EUR
Stěžejní přílohy:
 • projektová dokumentace na úrovni pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu
 • energetický posudek, energetický štítek obálky budovy, průkaz energetické náročnosti budovy
Forma a obecná výše podpory:
 • 2 500 Kč/m2 energeticky vztažné plochy objektu, maximálně však do výše 40 % celkových způsobilých výdajů projektu
 • dále bonifikace 5–10 % pro lokality, kde byl překročen více než jeden imisní limit

Žadatel

 • NNO, církve
 • státní správa, samospráva
 • příspěvková organizace (státní správa, samospráva)
 • vyšší, nebo vysoká škola
 • výzkumná instituce
Typ žadatele Míra podpory v %
MAX
NNO, církve 40
státní správa, samospráva 40
příspěvková organizace (státní správa, samospráva) 40
vyšší, nebo vysoká škola 40
výzkumná instituce 40

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem