Splníme Vám víc než jen 3 přání

červen 2020

Zahájení příjmu žádostí: Vysokorychlostní internet - Výzva IV.

Cílem programu je rozšíření moderní infrastruktury sítí nové generace a spolehlivé poskytování vysokorychlostní služby elektronických komunikací.

Ukončení příjmu žádostí: Technologie - Výzva XII - COVID

Hlavním cílem výzvy COVID 19 programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti likvidace infekčního odpadu, nebo produkce zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany pro přímý boj proti koronavirové infekci.

Ukončení příjmu žádostí: TREND - 3. veřejná soutěž

Budou podporovány především projekty: *rozvíjející nové technologie a materiály, *zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií. Očekávají se návrhy projektů zaměřené mimo jiné na: *podporu výzkumu a vývoje tzv. Key Enabling Technologies - KET´S, *témata z oblasti Průmyslu 4.0, *prioritní témata v návaznosti na Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR.

Ukončení příjmu žádostí: Nízkouhlíkové technologie - elektromobilita - výzva V.

Cílem programu je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility.

Ukončení příjmu žádostí: Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie - výzva V.

Cílem celého programu je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů bude rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.

Ukončení příjmu žádostí: Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny - výzva V.

Cílem programu je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti druhotných surovin.

Ukončení příjmu žádostí: Inovační Vouchery IV

Program podporuje nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Ukončení příjmu žádostí: Úspory energie - Výzva V

Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem program je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

srpen 2020

Ukončení příjmu žádostí: Vysokorychlostní internet - Výzva IV.

Cílem programu je rozšíření moderní infrastruktury sítí nové generace a spolehlivé poskytování vysokorychlostní služby elektronických komunikací.

Ukončení příjmu žádostí: Úspory energie - FVE - Výzva III

Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem program je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

září 2020

Zahájení příjmu žádostí: Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny - výzva VI.

Cílem programu je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti druhotných surovin.

Zahájení příjmu žádostí: Nízkouhlíkové technologie - elektromobilita - výzva VI.

Cílem programu je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility.

Zahájení příjmu žádostí: Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie - výzva VI.

Cílem celého programu je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů bude rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.

listopad 2020

Ukončení příjmu žádostí: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech (4.4) - Výzva 141.

Cílem je podpořit revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v sídlech nad 500 obyvatel.

Ukončení příjmu žádostí: Nízkouhlíkové technologie - elektromobilita - výzva VI.

Cílem programu je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility.

Ukončení příjmu žádostí: Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie - výzva VI.

Cílem celého programu je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů bude rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.

Ukončení příjmu žádostí: Posílit přirozené funkce krajiny (4.3) - Výzva 140

Podpora zachování a rozvoje přirozených funkcí volné krajiny (posílení krajinných prvků a struktur, renaturace vodních toků a niv, ekostabilizační funkce vodních a na vodu vázaných ekosystémů, zlepšení struktury lesů). Alokace 300 mil. Kč

prosinec 2020

Ukončení příjmu žádostí: Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny - výzva VI.

Cílem programu je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti druhotných surovin.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem