Splníme Vám víc než jen 3 přání

leden 2021

Ukončení příjmu žádostí: Inovace - inovační projekt - Výzva VIII

Uvádění na trh nových nebo inovovaných výrobků, technologií nebo služeb, které vznikají na základě výzkumu a vývoje (inovace produktu). Zavádění nových postupů a technologií do výrobních procesů (inovace procesu). Zavádění nástrojů pro organizační a marketingovou inovaci v podniku.

březen 2021

Ukončení příjmu žádostí: Technologie - Výzva XIII

Cílem programu je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů.

Ukončení příjmu žádostí: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (5.1) - 146. výzva

Cílem jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov včetně pořízení technologií vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov.

duben 2021

Ukončení příjmu žádostí: Úspory energie - Výzva VI

Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem program je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

květen 2021

Ukončení příjmu žádostí: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (5.1) - 152. výzva - vládní budovy

Cílem jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov včetně pořízení technologií vedoucích ke snížení energetické náročnosti ústředních vládních budov.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem