Splníme Vám víc než jen 3 přání

srpen 2020

Ukončení příjmu žádostí: Vysokorychlostní internet - Výzva IV.

Cílem programu je rozšíření moderní infrastruktury sítí nové generace a spolehlivé poskytování vysokorychlostní služby elektronických komunikací.

Ukončení příjmu žádostí: Úspory energie - FVE - Výzva III

Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem program je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

říjen 2020

Zahájení příjmu žádostí: Inovace - inovační projekt - Výzva VIII

Uvádění na trh nových nebo inovovaných výrobků, technologií nebo služeb, které vznikají na základě výzkumu a vývoje (inovace produktu). Zavádění nových postupů a technologií do výrobních procesů (inovace procesu). Zavádění nástrojů pro organizační a marketingovou inovaci v podniku.

listopad 2020

Ukončení příjmu žádostí: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech (4.4) - Výzva 141.

Cílem je podpořit revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v sídlech nad 500 obyvatel.

Ukončení příjmu žádostí: Posílit přirozené funkce krajiny (4.3) - Výzva 140

Podpora zachování a rozvoje přirozených funkcí volné krajiny (posílení krajinných prvků a struktur, renaturace vodních toků a niv, ekostabilizační funkce vodních a na vodu vázaných ekosystémů, zlepšení struktury lesů). Alokace 300 mil. Kč

leden 2021

Ukončení příjmu žádostí: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami (1.3) - Výzva 144.

Výzva je zaměřena na podporu projektů týkajících se zajištění povodňové ochrany intravilánu a boje se suchem.

Zahájení příjmu žádostí: Technologie - Výzva XIII

Cílem programu je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů.

Ukončení příjmu žádostí: Inovace - inovační projekt - Výzva VIII

Uvádění na trh nových nebo inovovaných výrobků, technologií nebo služeb, které vznikají na základě výzkumu a vývoje (inovace produktu). Zavádění nových postupů a technologií do výrobních procesů (inovace procesu). Zavádění nástrojů pro organizační a marketingovou inovaci v podniku.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem