Splníme Vám víc než jen 3 přání

Zřízení dotace

1  Analýza dotačního záměru

Prvním krokem pro úspěšné čerpání dotací je zjistit, které dotační tituly jsou pro Vás vhodné. Tuto vstupní analýzu provedeme pro Vaši společnost jako celek, nebo již pro Váš konkrétní záměr.  
Analýza dotačního záměru je zdarma.

2  Příprava podkladů a vypracování žádosti

Po podpisu smlouvy pro Vás kompletně vypracujeme Žádost o dotaci včetně všech relevantních příloh, jako jsou například Studie proveditelnosti, Podnikatelský záměr, CBA analýza  a další. Přidělíme Vám poradce, který Vás bude informovat o všech nezbytných krocích, a bude s Vámi průběžně konzultovat nastavení celé Žádosti o dotaci tak, aby byla reálná, a umožnila maximální šanci na získání dotace.

Co bude potřeba z Vaší strany? Je důležité mít připraven minimálně návrh rozpočtu projektu a předpokládaný harmonogram. Vše ostatní vyřešíte  v rámci průběžné komunikace s naším poradcem. V případě stavebních projektů je potřeba mít nachystanou projektovou dokumentaci či energetický audit. Tyto přílohy Vám můžeme zajistit prostřednictvím našich partnerů – specialistů.

3  Kompletace a podání žádosti

Každá Výzva stanoví nejzazší datum pro podání žádosti. Naším cílem je Vaši žádost zkompletovat a podat co nejdříve, ihned poté, co je žádost Vámi elektronicky verifikována, k čemuž potřebujeme Vaši součinnost.

Neumíte zacházet s elektronickým podpisem?
Nevadí! Naši poradci Vás to naučí, nebo vše, na základě plné moci, vyřídíme za Vás!

4  (Nejen) Formální doplnění žádosti

V průběhu hodnotícího procesu se Poskytovatel dotace může zeptat na doplňující či zpřesňující informace.

5  Schválení dotace

Zrevidujeme Váš projekt z hlediska nastavení harmonogramu a indikátorů. V případě potřeby aktualizace za Vás provedeme změny v záměru tak, aby projekt odpovídal přesně Vašim potřebám a situaci, ve které se nacházíte. Teprve poté podepíšete Rozhodnutí o přiznání dotace.

Nebyla Vaše žádost schválena?
Ani v případě, že Váš projekt byl v rámci procesu hodnocení vyřazen, není ještě vše ztraceno. Vždy je možno se proti rozhodnutí hodnotící komise odvolat. Toto odvolání vypracujeme a odešleme. Mějte však na paměti, že se jedná o soutěž, a kladné vyhodnocení žádosti nelze garantovat.

6  Proces výběru dodavatele

Pokud nejste znalí procesu výběru dodavatele a jeho úskalí, i sebemenší chyba může znamenat ohrožení dotace.
Spolupracujeme s vybranými partnery, kteří Vás provedou celým postupem výběru dodavatele z procesního i administrativního hlediska, upozorní na úskalí i na to, čeho byste se měli vyvarovat, doporučí hodnotící kritéria – to vše přesně v souladu s pravidly dotačního programu, zákonem o veřejných zakázkách a také z pohledu našich dlouholetých zkušeností s kontrolami.

7  Dotační management -  řízení projektu

Jednoduše a přehledně Vás provedeme složitým systémem příruček, pokynů a formulářů. Nemusíte si je studovat, nemusíte absolvovat semináře o administraci projektu, nemusíte se orientovat v elektronických systémech administrace. Váš projekt neustále sledujeme z hlediska finančního a věcného. Tápat Vás nenecháme ani v době provozu – tzv. udržitelnosti projektu. Náš dohled pokrývá také tuto etapu, kdy je nutné splnit další povinnosti a hodnoty pro udržení dotace. Po celou dobu šetříme Vaše nervy a komunikujeme za Vás s úředníky.

8  Kompletní a přehledná dokumentace k archivaci

Všechny kroky fyzické realizace projektu a její administrace pečlivě zaznamenáváme a následně Vám je předáme v přehledném uspořádání do jedné složky. Tu si můžete jednoduše založit k archivaci, je již nachystána pro kontrolu.

9  Tým profesionálních poradců stojících na Vaší straně

V každém okamžiku a za každé situace jsme připraveni Vám poskytnout odbornou pomoc, názor, radu či vést za Vás komunikaci s poskytovatelem dotace. Budeme Vám asistovat u fyzických kontrol konaných ze strany poskytovatele dotace i následných kontrolních orgánů ČR a EU. Disponujeme dlouhodobými zkušenostmi s fyzickou realizací více než 600 projektů, proto jsme schopni odhalit, vyhodnotit a včas předejít širokému spektru rizik, která mohou být překážkou v úspěšném proplacení dotace.

10  Čerpání všech výhod externího profesionálního dotačního poradenství

S využitím našich služeb získáte kompletní balíček odborných služeb projektového cyklu. Koncentrujeme všechny důležité informace o projektu v jednom místě. Uspoříme Váš čas, nemusíte zatěžovat sebe či své zaměstnance studiem složitých příruček a formulářů. Získáte přístup k know-how načerpanému ze zažitých různorodých situací a osobních zkušeností. Odpovídáme za svou práci a výstupy, stojíme si za svými stanovisky a budeme Vaše zájmy obhajovat také před Poskytovatelem dotace a jakýmikoli kontrolami. 

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem