Splníme Vám víc než jen 3 přání

Zpráva o stavu českého vzdělávání

Koncem října zveřejnila Evropská komise Education and Training Monitor, ve kterém hodnotí současnou situaci v českém vzdělávání. Ze srovnání s ostatními zeměmi vyplývá několik zajímavých skutečností:

  • I přes podstatná zvýšení v posledních letech zůstávají platy učitelů jen na 60 % platů jiných lidí s vysokoškolským vzděláním, což je jedna z nejnižších hodnot vrámci EU. I přes nízké platy učitelů jsou české veřejné výdaje na vzdělávání v poměru k HDP na evropském průměru (4,6 %HDP).
  • Česká učitelská populace stárne. Podíl učitelů nad 50 let ve středním školství je jeden z nejvyšších a nejrychleji rostoucích mezi zeměmi EU. V některých regionech a v některých předmětech začínají učitelé citelně chybět. Nedostatek učitelů je hlášen zejména na prvním stupni a u fyziky, matematiky a informatiky.
  • Výrazně narůstají nerovnosti ve vzdělávání. Již u předškolního vzdělávání je patrná nízká účast dětí ze sociálně slabších rodin. Zatímco v průměru do školky dochází 92 % dětí mezi 4 lety a začátkem školní docházky, u romské populace je to pouze jedna třetina.
  • Rozdíly mezi výsledky žáků z různého socio-ekonomického prostředí jsou podle posledního testování PISA a PIRLS jedny z největších v EU. Zároveň poměrně rychle narůstá podíl mladých lidí, kteří končí jen se základním vzděláním. Tento podíl (6,2 %) sice zůstává hluboko pod evropským průměrem (10,6 %), ale v některých regionech narostl do znepokojivých hodnot(16 % v Ústeckém a Karlovarském kraji).
  • České střední školství má poměrně velký podíl odborných škol (73 % oproti 49 % v EU). Často citovaný nedostatek kvalifikovaných pracovníků tedy není dán nedostatkem odborných škol, ale spíše jejich kvalitou a zaměřením výuky.
  • Ačkoli učitelé na začátku listopadu stávkovali, ještě v roce 2018 byli podle průzkumů OECD celkem spokojení: podíl učitelů spokojených se svou prací byl loni téměř 90 %, lehce nad evropským průměrem.

Letos Evropská komise České republice doporučila, aby zvýšila kvalitu a inkluzivnost vzdělávání, včetně rozvoje technických a digitálních dovedností a zatraktivnění učitelského povolání.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 194, listopad 2019

Autorem článku je Pavlína Žáková

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem