Splníme Vám víc než jen 3 přání

Zpráva o stavu českého vzdělávání

V polovině října zveřejnila Evropská komise Education and Training Monitor, ve kterém hodnotí současnou situaci v českém vzdělávání. Ze srovnání s ostatními zeměmi vyplývá několik zajímavých skutečností:            

  • České vzdělávání je poměrně levné. Celkové roční výdaje na studenta v paritě kupní síly byly v roce 2015 třetí nejnižší v EU. To je dáno zejména nízkými platy učitelů, které I přes podstatná zvýšení v posledních letech zůstávají jen na 60 % platů jiných lidí s vysokoškolským vzděláním.
  • Česká učitelská populace stárne. Podíl učitelů nad 50 let ve středním školství je mezi nejvyššími a nejrychleji rostoucími mezi zeměmi EU. V některých regionech a v některých předmětech začínají učitelé odborných předmětů citelně chybět. Oproti jiným zemím Česká republika neumožňuje získat potřebnou kvalifikaci jinak než absolvováním pedagogické fakulty. Kromě nízkých platů příchod nových učitelů odrazují nedostatečné kariérní vyhlídky, zanedbatelný platový postup, chybí mentorské programy pro začínající učitele.
  • Výrazně narůstají nerovnosti ve vzdělávání. Rozdíly mezi výsledky žáků z různého socio-ekonomického prostředí jsou podle posledního testování PISA a PIRLS jedny z největších v EU. Zároveň poměrně rychle narůstá podíl mladých lidí, kteří končí jen se základním vzděláním. Tento podíl sice zůstává hluboko pod evropským průměrem (10,6 %), ale poskočil z 4,9 % v roce 2011 na 6,7 % 2017. Tyto trendy jsou varovným signálem, neboť v budoucnu by mohlo dojít k postupnému narůstání nerovností nejen ve vzdělávání, ale v celé společnosti.
  • České střední školství má poměrně velký podíl odborných škol (73 % oproti 49 % v EU). Často citovaný nedostatek kvalifikovaných pracovníků tedy není dán nedostatkem odborných škol, ale spíše jejich kvalitou a zaměřeném výuky.
  • Mezi třicetiletými je dnes již vice než třetina vysokoškoláků. Vysokoškolské vzdělání se vyplatí: vysokoškoláci mají o 6 procetních bodů vyšší míru zaměstnanosti a platy téměř dvojnásobné oproti středoškolákům.

Pozn. Letos Evropská komise České republice v oblasti vzdělávání doporučila, aby nerovnosti ve vzdělávání řešila posílením kvalitního inkluzivního vzdělávání a zlepšila postavení učitelů.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 182, listopad 2018

Autorem článku je Pavlína Žáková, Zastoupení Evropské komise v ČR

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem