Splníme Vám víc než jen 3 přání

Zemědělství 4.0: Digitalizace přichází

Ve Světě 4.0 jsou stroje, výrobky, poskytovatelé služeb, ale i dodavatelé a zákazníci schopni společně komunikovat v průběhu celého výrobního procesu až po dodání zboží. Hlavní roli hrají data, mění se obchodní modely. Na druhou stranu digitalizace a propojení všech prvků výrobního procesu umožňuje dodávat kvalitnější a individualizované výrobky a služby, zvyšovat produktivitu, snižovat náklady a obstát ve vysoce konkurenčním prostředí. Tento trend se v poslední době začíná rychle prosazovat i v zemědělském sektoru. Upozorňuje na něj i německý zemědělský svaz Deutscher Bauernverband.

Digitalizace na poli i ve stáji

K digitálnímu pokroku dochází jak v živočišné, tak v rostlinné produkci. V chovu dojnic nastupují dojící roboti, v rostlinné výrobě je zase využívána precizní a přesná technika. V souvislosti s tím se zvyšují nároky na správu a zpracování dat, která slouží k řízení, kontrole, optimalizaci a automatizaci výrobních procesů a jsou podkladem pro rozhodování zemědělců. Využívání dat navíc vede ke zvyšování efektivity a produktivity v zemědělství, k podpoře lepších životních podmínek zvířat a větší šetrnosti k životnímu prostředí.

Každý pátý podnik v Německu už využívá Zemědělství 4.0

Výrobní procesy v zemědělství jsou již nyní schopny samy sebe kontrolovat, stroje se samy řídí a navzájem spolu komunikují. Živočišná výroba probíhá za využití nejmodernějších informačních a komunikačních technologií, počítače rozhodují místo lidí. Na základě průzkumu německého digitálního sdružení Bitkom z června 2015 už přibližně jedna pětina farem v Německu využívá technologie zemědělství 4.0 (z velkých farem nad 100 ha dokonce jedna třetina).

Více dat – větší propojení – vyšší výkon

Internet „věcí“ postupně mění zavedené hodnotové řetězce. Trend se posouvá směrem od samostatných produktů k celým systémům, které propojují více výrobků dohromady společně s doprovodnými službami. Automatizace v zemědělství je rychle nastupujícím trendem. Podle studie společnosti Roland Berger z roku 2015 „precizní“ zemědělství roste tempem 12 % ročně. Prvky precizního zemědělství jsou sice k dispozici už téměř 30 let, ale právě nyní díky využití dat a napojení na podnikové IT systémy stoupá jejich důležitost a pozornost ze strany nejen světových výrobců zemědělské techniky, ale i poskytovatelů služeb jako je SAP nebo technologického giganta Google. Cílem těchto společností je propojit internetové přístroje v různých fázích výrobního řetězce: od automatizačních technologií, přes senzory a Geo-Mapping až k analýze získaných dat, informací o půdě, počasí či klimatu. 

Zemědělství 4.0: Otázka konkurence i pro menší podniky

Digitalizaci zemědělství bývá přisuzován velký význam při snaze o zvyšování konkurenceschopnosti agrárního sektoru v Evropské unii. Na první pohled kapitálově náročná digitalizace může být zdánlivě dostupná pouze pro velké podniky. Opak je ale pravdou – díky snížení nákladů a úsporám na personálních nákladech je tento přístup výhodný pro všechny typy zemědělských podniků.

Levná a ekologická výroba

Jedním z hlavních prvků Zemědělství 4.0 jsou senzory, které  hojně přispívají k efektivní a šetrné zemědělské produkci. Tak např. senzory v přední části traktoru umí změřit zbarvení listů plodiny a odeslat informaci do počítače v kabině traktoru, který okamžitě nastaví potřebnou dávku hnojiva. To vede k úspoře hnojiva, vyššímu výnosu, ekologičtějšímu využívání půdy i zabránění jejímu znehodnocování nadužíváním hnojiv. Traktor může být navíc řízen pomocí satelitu a systému GPS s přesností na 2 cm, díky čemuž se spoří palivo, ale i hnojivo a výživné látky, které jsou aplikovány přímo na rostliny.

V budoucnu by pak mohly být traktory a kombajny nahrazeny nebo doplněny roboty či přímo autonomním řízením. Senzory zároveň mohou pomoci s optimalizací tlaku v pneumatikách zemědělských strojů, což zefektivňuje poměr spotřeby a zatížení půdy.

Zacházení s půdou a vodou při zavlažování zase mohou výrazně ulehčit a optimalizovat specifické agrární informace o počasí a jeho předpověď. Příkladem může být propojení zavlažovacích systémů se systémem meteorologických předpovědí. Velký potenciál skýtá i nasazení dronů v zemědělství, a to nejen pro monitoring půdy pro potřeby hnojení, ochrany pole, ochrany rostlin před škůdci, ale i pro monitoring trasy kombajnů.

Digitalizace = nižší byrokracie

Do budoucna neleží hlavní výzvy v oblasti chovu dobytka v samotném vývoji senzorových technologií, nýbrž v oblasti zpracování, uchování a vyhodnocování dat získaných prostřednictvím senzorů, tak aby se nadále zlepšovaly podmínky chovu. Zároveň se budou čím dál více zvyšovat nároky na kvalifikovanost samotných zemědělců. V souvislosti se správou velkého množství dat také vyvstává otázka jejich zabezpečení.

Na druhou stranu data získaná v rámci Zemědělství 4.0 mohou být sekundárně využita při vedení účetnictví nebo naopak inventární data mohou sloužit manažerskému rozhodování a vyhodnocování. Vzájemná výměna dat zatím naráží na často slabé pokrytí dostatečně rychlým internetem, zejména v odlehlých oblastech. V tomto případě mohou ale zemědělci sbírat data offline do speciální aplikace a při navázání internetového spojení je odeslat do cloudu. Díky digitalizaci tak v konečném důsledku dojde ke snížení administrativních nároků kladených na zemědělce.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 158, listopad 2016

Autorem článku je Radek Novák

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem