Splníme Vám víc než jen 3 přání

Zemědělské dotace: omezení velkých podniků?

Dotace pro velké agrární podniky by v budoucnu měly být omezeny. Tak zní zpráva o budoucí společné zemědělské politice EU, kterou odhlasoval zemědělský výbor EP.

Podle europoslanců by podniky měly dostávat ročně na přímých platbách maximálně 100 tisíc eur (cca 2,6 milionu korun) s tím, že z limitní částky by si mohly odečítat 50 procent nákladů na zaměstnance.

Zastropování dotací by však nebylo povinné pro státy, které vyčlení alespoň 10 % přímých plateb na tzv. redistributivní platbu. Ta spočívá ve zvýšené dotaci na první hektary, čímž mírně zvýhodňuje farmy s menší rozlohou.

Hlasování agrárního výboru by tak mohlo potěšit i české ministerstvo zemědělství, které již dlouhodobě bojuje proti povinnému zastropování dotací. Šéf agrárního resortu Miroslav Toman podpořil kompromis v podobě redistributivní platby již na březnovém zasedání Rady EU.

Redistributivní platbu mohou členské státy EU zavádět již nyní. Česká republika se ale k takovému opatření nikdy neuchýlila. Dotace pro velké agrární podniky jsou v ČR omezeny pouze 5% snížením základní platby poté, co přesáhnou roční limit 150 tisíc eur.

ČR se brání zastropování dotací kvůli tomu, že české farmy mají v porovnání s ostatními zeměmi EU nadprůměrnou rozlohu. Výše přímých plateb z fondů EU se přitom odvíjí právě od počtu hektarů, na kterých zemědělci hospodaří.

V současné době získávají čeští zemědělci 3 388 korun na jeden hektar, pokud ale hospodaří v souladu s pravidly pro ochranu životního prostředí, mohou získat až o 1 877 korun na hektar navíc v rámci takzvané platby na ozelenění (greening). Další finance získávají za produkci citlivých komodit, například za pěstování chmele, brambor nebo za chov masných telat či dojnic.

Podle Zemědělského svazu je v ČR více než 1 800 farem s rozlohou více než 500 hektarů a právě na ně by mohla nová pravidla dopadnout. Zemědělský svaz přitom upozorňuje, že zastropování by omezilo podniky, které zajišťují více než 70 % současné produkce živočišné výroby.

Europoslanci však tvrdí, že dotace by v novém rozpočtovém období od roku 2021 měly podporovat zejména malé a střední zemědělské podniky, od kterých se očekává i šetrnější způsob hospodaření.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 187, duben 2019

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem