Splníme Vám víc než jen 3 přání

Vzniká nový fond na podporu přechodu k nízkouhlíkové ekonomice

Méně emisí skleníkových plynů, více ušetřené energie a více obnovitelných zdrojů. Právě takové výsledky by měl přinést Modernizační fond, který je součástí revidované směrnice EU o systému obchodování s emisemi (ETS).

Fond bude financován z dražeb povolenek v EU, vyhrazena pro něj budou 2 % celkového počtu povolenek pro období 2021 – 2030. Peníze z fondu ale budou mít k dispozici pouze ty členské státy, které mají HDP na obyvatele k průměru EU roku 2013 nižší než je 60 % unijního průměru. Mezi nimi je i Česká republika.

Členské státy s nižším HDP se navíc mohou rozhodnout, že skrze fond budou investovat i další finanční prostředky, které mají díky systému ETS k dispozici. Česká vláda už svou představu má. Do Modernizačního fondu by mohly putovat všechny výnosy z tzv. derogačních povolenek, které firmy získávaly „zdarma“ výměnou za to, že ušetřené peníze investovaly do modernizace infrastruktury, diverzifikace skladby energie nebo čistých technologií.

Do fondu pak podle vládního návrhu poputuje i polovina tzv. solidárních povolenek, které má ČR a další země EU s nižším HDP dispozici jako „bonus“. Celkem tak bude mít fond 200 milionů povolenek v hodnotě zhruba 120 miliard korun. Podle stávajícího návrhu by zhruba 70 miliard korun mělo jít přednostně na zařízení pro výrobu elektřiny v rámci systému ETS, tedy do elektráren i tepláren.

Modernizační fond však není jediným novým zdrojem peněz, ze kterého by mohla ČR v budoucnu čerpat peníze na snižování emisí skleníkových plynů. Další novinkou bude

Inovační fond, který bude fungovat centrálně na úrovni EU a bude disponovat až 15 miliardami eur.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 191, srpen 2019

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem