Splníme Vám víc než jen 3 přání

VÝVOJ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU V DOBĚ POST-KORONAVIROVÉ

EVROPSKÝ TRH: REKORDNÍ PROPAD VE VELMI KRÁTKÉ DOBĚ

VÝROBA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ V EU SE V KRIZOVÉM ROCE 2009 PROPADLA O 12 %

V průběhu hospodářské krize v letech 2008 a 2009 se výroba osobních automobilů v EU propadla o 20 % oproti předkrizovému roku 2007. Tehdy činila produkce v EU 16,6 mil. automobilů. Nejsilnější byl propad v roce 2009, kdy ekonomika EU procházela recesí. Tehdy produkce automobilů poklesla meziročně o 12 %. Následoval kolísavý vývoj, kdy po dvou letech růstu přišel další propad o téměř 6 % v roce 2012, kdy EU opět procházela recesí. Na svou předkrizovou úroveň se výroba osobních automobilů v EU dostala v letech 2016- 2018, loňský rok 2019 však došlo ke zpomalení a výroba opět poklesla pod 16 mil. kusů.

Významný propad o více než 30 % zaznamenala v roce 2009 produkce osobních automobilů ve Spojeném království. Následně však UK propad opět dorovnalo a rok 2010 produkce vzrostla o téměř 28 %. Růstový byl pro zemi také rok 2012, kdy produkce vzrostla o 9 %.

EXPORT OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ Z EU SE V ROCE 2009 PROPADL O 30 %

Saldo obchodní bilance EU je dlouhodobě kladné a export osobních automobilů z EU tedy převažuje nad jejich dovozem. V roce 2019 dosáhl export automobilů z EU celkem 125 mld. eur (v předkrizovém roce 2007 činil export z EU 70 mld. eur). Pro srovnání, intra export v rámci EU, tedy vývoz osobních automobilů v rámci zemí EU, dosahuje téměř dvojnásobného objemu – v roce 2019 činil 243 mld. eur. Největší část exportu z EU směřuje do USA (okolo 30 %), následuje Čína se zhruba 18% podílem.

V průběhu hospodářské krize se export osobních automobilů z EU propadl o 30 %, následující rok 2010 však došlo k téměř 60% růstu a v tomto růstovém trendu vývoz automobilů pokračoval až do roku 2015. Poté začal export stagnovat a v posledních letech mírně klesal.

Dovoz osobních automobilů do EU v roce 2009 zaznamenal 26% propad. Následoval kolísavý vývoj, přičemž k růstovému trendu se import automobilů vrátil v roce 2014, od kterého zaznamenává každoroční přírůstek. Kladné saldo obchodní bilance EU tak v posledních letech klesá.

REGISTRACE OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ KLESALY V OBDOBÍ 2008 AŽ 2013 ROČNĚ V PRŮMĚRU O 4,4 %

Na registracích osobních automobilů v EU se hospodářská krize podepsala výrazněji. K meziročním propadům docházelo každoročně od roku 2008 až do 2013. Průměrný meziroční pokles činil v tomto období 4,4 %. V absolutních číslech dosáhly v roce 2007 registrace nových osobních aut v EU 15,6 mil. v roce 2013 jen 11,9 mil. K růstovému trendu se registrace navrátily až v roce 2014, kdy vzrostly téměř o 6 %. V loňském roce 2019 registrace osobních automobilů v EU činily 15,3 mil., což znamená růst zhruba o 1 % oproti roku 2018. Předkrizové úrovně však nedosáhly, v roce 2007 činily registrace osobních automobilů 15,6 mil.

DUBEN 2020: TÉMĚŘ 80% MEZIROČNÍ PROPAD V REGISTRACÍCH NOVÝCH OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

První měsíce roku 2020 se v EU nesou ve znamení propadu registrací osobních automobilů na historická minima. Předběžná dubnová čísla hovoří o meziročním propadu ve výši téměř 80 %. Registrace osobních aut dosáhly necelých 271 tisíc, v dubnu roku 2019 činily 1,3 mil.

NĚMECKO: PANDEMIE NENÍ PŘÍČINOU, ALE JEN DALŠÍM PROHLOUBENÍM KRIZE

Zkušenosti z celosvětové hospodářské krize má většina států ještě v paměti a Německo si svou recesi v hospodářské krizi po roce 2008 zažilo hned dvakrát. Produkce i export osobních aut na počátku hospodářské krize zaznamenaly v Německu strmý pád.

Pro rozhýbání německého hospodářství i pomoci automobilovému průmyslu vyčlenila tehdy německá vláda 5 miliard eur na tzv. šrotovné, tedy na nákup nového automobilu a sešrotování nejméně devět let starého auta. Tyto prostředky se poměrně rychle vyčerpaly a registrace nových aut v Německu zaznamenaly v roce 2009 strmý nárůst. Naopak produkce i export do roku 2009 poklesly. „Předzásobení“ novými auty však mělo za následek propad v roce 2010. Následoval opětovný pokles poptávky v době další recese na přelomu roku 2012 a 2013.

Vývoj automobilového průmyslu v Německu je důležitý hned z několika hledisek. Jednak je na něj úzce napojen český automobilový průmysl (do Německa směřuje čtvrtina v tuzemsku vyrobených osobních aut a 40 % dílů a příslušenství), a jednak Německo je největším automobilovým producentem v EU, jenž udává trendy. Německý automotive má rovněž velký význam i pro tamní hospodářství. Vypadá to však, že nejlepší roky v automobilovém průmyslu už má Německo za sebou a nejnovější čísla v době koronaviru jsou o to hrozivější.

Vzhledem k propuknutí pandemie a přijatým opatřením, došlo k obrovskému omezení nákupu nových aut. Poptávka po nových autech se propadla v celé EU na dlouhodobá minima. V Německu došlo v dubnu k 44% meziměsíčnímu poklesu u nových registrací a meziročně dokonce o 61 %.

Na dalším vývoji prodejů osobních automobilů se projeví rychlost, jakou se ekonomiky jednotlivých zemí dokážou vrátit (i s případnými dalšími opatřeními) k předkoronavirovému hospodářskému růstu, a zda spotřebitelský sentiment nedostane citelnou ránu.

ČR: SOUČASNÁ KRIZE NEMÁ V HISTORII SROVNÁNÍ

V DOBĚ VELKÉ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE V ROCE 2009 STOUPLA VÝROBA AUT V ČR O 4 %, POMOHLO OTEVŘENÍ TOVÁRNY HYUNDAI

Český automobilový průmysl zažil za posledních 15 let bezprecedentní vzestup. Od vstupu do Evropské unie se počet vyrobených osobních aut, autobusů, nákladních vozů a motocyklů v ČR více než ztrojnásobil na 1,4 mil. vozů vyprodukovaných a dodaných na trh v roce 2019. Na počtu vyrobených aut se přitom nepodepsala ani velká hospodářská krize z roku 2009. Tehdy česká ekonomika klesla o 4,7 %, počet vyrobených motorových vozů však stoupl o 3,8 %. Důvodem byl zejména nájezd výroby osobních vozů Hyundai v Nošovicích od roku 2009. Další období recese v ČR i v EU v roce 2012 se však již na tuzemské výrobě motorových vozů podepsalo souhrnným poklesem o 6 %. Od té doby, se ale do roku 2019 výroba navýšila o čtvrtinu.

V PŘÍPADĚ KRIZE Z ROKU 2009 SE PRODUKCE VRÁTILA NA PŘEDKRIZOVOU ÚROVEŇ ZA 2,5 ROKU, OD KRIZOVÝCH LET 2012/2013 TRVAL NÁVRAT 2 ROKY

Velká hospodářská krize z let 2008/2009 se sice v ČR nepodepsala na počtu vyrobených vozů, avšak dopadla na celkovou produkci automobilového průmyslu, tedy včetně výroby dílů a součástek. Celková produkce automobilového průmyslu se mezi lednem 2008 a lednem 2009 propadla o 40 % a na hodnotu z ledna 2008 se zpět dostala až za 2,5 roku v červnu 2010.

Druhá česká i evropské recese v roce 2012 přinesla pokles českého automobilového sektoru o 18 % (mezi březnem 2012 a březnem 2013). Návrat na úroveň z března 2012 trval přesně 2 roky. Od března 2013 do doby těsně před vypuknutím koronavirové krize, tedy do února 2020, vzrostla produkce českých výrobců aut a dílů o 74 %.

V DOBĚ VELKÉ RECESE V ROCE 2009 REGISTRACE NOVÝCH AUT V ČR VZROSTLY O 13 %! POMOHLO I MIMOŘÁDNÉ ZRYCHLENÍ ODPISŮ

Registrace nových osobních aut v ČR na recesi ekonomiky v roce 2009 překvapivě nereagovaly, naopak vzrostly o 13 %! Pomohlo tomu i tehdejší zavedení mimořádných zrychlených odpisů nově pořízených vozů.

V roce 2013 se registrace nových aut snížily o 5 %. Vrchol zaznamenaly nákupy nových osobních aut v roce 2017, kdy bylo nově registrováno přes 270 tis. vozů. V minulém roce to bylo již o 8 % méně.

U OJETIN TRVALA KRIZE AŽ DO ROKU 2014

Naopak registrace ojetých osobních vozů se v roce 2009 propadly o 37 % a dále klesaly až na své dno v roce 2014, kdy se ocitly téměř na polovině hodnot z roku 2008.

REGISTRACE NOVÝCH AUT ALE V DUBNU ZAZNAMENALY PROPAD PROTI ÚNORU „JEN“ O 39 %

Registrace nových i ojetých osobních aut v ČR klesaly už od roku 2019, v dubnu 2020 se ale výrazně propadly – ve srovnání s letošním únorem o 39 %. Na druhou stranu to není tak výrazný pokles jako v případě výroby. Registrace ojetých aut klesly v dubnu proti únoru více, o 46 %.

VÝHLED: PŘEKLOPÍ SE NABÍDKOVÁ KRIZE V POPTÁVKOVOU?

Budoucí vývoj prodejů nových aut bude záležet na rychlosti oživení ekonomiky EU. Jinými slovy jestli po nabídkovém šoku přijde poptávková krize. Tedy jestli firmy a lidé v důsledku obav o budoucnost omezí i investice a nákupy zbytných statků, čímž nový automobil může být.

V OPTIMISTICKÉ VARIANTĚ SE EVROPSKÝ TRH S AUTY LETOS PROPADNE O 24 % NA 11,7 MIL. PRODANÝCH VOZŮ. V PŘÍŠTÍM ROCE BY SE PRODEJE MOHLY ZVÝŠIT O ČTVRTINU. POKUD BY BYL POKLES EKONOMIKY HLUBŠÍ A DELŠÍ, PRODEJE BY LETOS SPADLY O 29 %

Podle našeho odhadu jsou na evropském trhu s osobními auty nejpravděpodobnější tyto dva scénáře:

  • V „optimistické“ variantě dojde v EU k rychlému oživení ekonomiky ve tvaru „V“ a trh s osobními auty letos poklesne o 24 % na 11,7 milionu. V roce 2021 bude následovat rychlé obnovení poptávky (+25 %) na 14,6 milionu prodaných osobních vozů.
  • Pokud by však byl propad ekonomiky EU hlubší a následné oživení pomalé ve tvaru „U“, odrazilo by se to i na kondici automobilového trhu. V takové variantě by se prodeje nových aut letos propadly o 29 % na 10,9 milionu a rovněž ani v roce 2021 by se nepřiblížily k úrovni roku 2019.

Celý report je k dispozici zde.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 201, červen 2020

Autory článku jsou Tereza Hrtúsová, Tomáš Kozelský, Radek Novák

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem