Splníme Vám víc než jen 3 přání

Výsledky nejnovějšího Eurobarometru svědčí o vzrůstajícím eurooptimismu

Rok po referendu ve Spojeném království vidí stále více lidí v EU budoucnost Evropské unie nadějně.

Téměř většina Evropanů je nyní optimistická, i pokud jde o  hospodářskou situaci v jejich zemích. Důvěra v Evropskou unii roste: nyní dosáhla nejvyšší míry od roku 2010 a podpora eura je nejvyšší od roku 2004. Kromě toho většina respondentů z jedenácti zemí mimo EU, kteří byli dotazováni poprvé, tvrdí, že mají o EU pozitivní mínění. To jsou některé hlavní výsledky nejnovějšího standardního průzkumu Eurobarometr, který byl zveřejněn srpna spolu s bleskovým průzkumem Eurobarometr pod názvem „Budoucnost Evropy – názory ze zemí mimo EU“.

I. Optimismus ohledně budoucnosti Evropské unie a stavu národních ekonomik

Budoucnost Evropské unie: většina Evropanů projevuje optimismus a jejich důvěra v instituce EU roste.

Většina Evropanů (56 %) se staví k budoucnosti EU optimisticky – to představuje nárůst o šest procentních bodů ve srovnání s  podzimem 2016. Největší nárůst byl zaznamenán ve Francii (55 %), Dánsku (70  %) a Portugalsku (64 %).

Důvěra v EU je i nadále na vzestupu a nyní ji projevuje v  průměru 42 % respondentů (oproti 36 % na podzim roku 2016 a 32 % na podzim 2015). Zvýšila se nejvíce ve Francii (41  %), v Dánsku (56 %) a v Estonsku (55 %). O 10 procentních bodů vzrostla důvěra i  v  Německu, kde dosáhla celkově 47 %.

Podobně jako v předchozích dvou průzkumech provedených na jaře a na podzim roku 2016 se míra důvěry v národní parlamenty a vlády také zvýšila, a sice na 36 %, resp. 37 %, ale zůstává nižší než míra důvěry v EU.

Celkem 40 % Evropanů vnímá EU pozitivně (+5 procentních bodů od podzimu roku 2016), přičemž počet respondentů s  pozitivním názorem se zvýšil v 24 členských státech, zejména ve Francii (40 %), Dánsku (42  %) a Lucembursku (57  %). Kromě toho se 68 % Evropanů cítí být občany EU, což je nejvyšší hodnota, která kdy byla u tohoto ukazatele dosažena.

Ekonomika: pozitivnější pocity a silná podpora pro euro

Téměř polovina Evropanů se domnívá, že současná hospodářská situace v jejich zemi je „dobrá“ (46 %). Tento podíl se v posledních letech značně zvýšil (+20 procentních bodů od jara 2013, +26 procentních bodů od jara 2009).

I když nadále přetrvávají velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, stav národní ekonomiky je čím dál pozitivněji hodnocen v 22 členských státech, zejména ve Finsku (59 %), Portugalsku (33 %), Belgii (60 %) a Maďarsku (41 %).

V eurozóně podporují euro téměř tři čtvrtiny respondentů (73  %), což je nejvyšší hodnota od podzimu 2004. V šesti zemích – na Slovensku, v Německu, Estonsku, Irsku, Slovinsku a Lucembursku – podporuje euro 80 % respondentů nebo více.

II. Terorismus je poprvé považován za největší z problémů, kterým EU čelí

Terorismus je nyní nejvýznamnějším tématem, které občané zmiňují, když je řeč o problémech, jimž EU v současnosti čelí (44 %). Přistěhovalectví, které bylo jednou z hlavních obav od jara 2015, je nyní druhým nejčastěji uváděným problémem (38  %). Se značným odstupem následuje hospodářská situace (18 %), stav veřejných financí v členských státech (17 %) a  nezaměstnanost (15 %). Terorismus je nyní jako hlavní problém vnímán ve 21 členských státech EU, zatímco na podzim roku 2016 tomu tak bylo pouze v jedné zemi. Terorismus a přistěhovalectví jsou uváděny jako hlavní problémy ve všech zemích s výjimkou Portugalska a Švédska.

Na úrovni jednotlivých států zůstává hlavní obavou nezaměstnanost (29 %) a přistěhovalectví (22 %), i když hodnoty u obou těchto témat klesají. Zdravotní péče a sociální zabezpečení jsou nyní na třetím místě (20 %), po nichž následuje terorismus, u jehož hodnocení je patrný nárůst (19  %). Hospodářská situace, která představovala největší problém na vnitrostátní úrovni na podzim roku 2011, je nyní na pátém místě (16 %).

III. „Budoucnost Evropy – názory ze zemí mimo EU“

Průzkum Eurobarometr posuzoval vůbec poprvé vnímání Evropské unie v jedenácti zemích mimo EU. Tyto země představují 49 % světové populace a 61 % celosvětového HDP. Ve třech nejlidnatějších z dotazovaných zemí (Čína, Indie a  USA) zaujímají nejméně tři čtvrtiny respondentů k EU kladný postoj. Respondenti ve většině zemí zařazených do průzkumu zaujímají k EU kladný postoj: 94 % v Brazílii, 84 % v Číně, 83  % v Indii, 79 % v Kanadě, 76 % v Japonsku, 75 % v USA, 67 % v Austrálii a 54 % v Turecku. Zároveň platí, že respondenti v zemích nacházejících se ve větší blízkosti EU (Rusko, Norsko a Švýcarsko) mají spíše smíšené pocity (na EU má pozitivní názor 43 % až 46 % z nich).

Průzkum v dotazovaných zemích rovněž ukázal, že EU je v celosvětovém měřítku vnímána jako „místo stability v  neklidném světě“. Výsledky jsou však velmi rozdílné: v Indii takto smýšlí 82 % respondentů, v Turecku 49 %, avšak v Rusku tento názor sdílí pouze 33 % a 61 % je přesvědčeno o opaku.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 168, září 2017

Autorem článku je Zastoupení Evropské komise v ČR

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem