Splníme Vám víc než jen 3 přání

Výhodné úvěry s podporou EU jsou i v ČR stále populárnější

Ač původním cílem tzv. Junckerova investičního plánu, který v létě završil tříletou fázi své existence, bylo oživení evropských investic podporou velkých infrastrukturních projektů, v Česku je dokázaly skvěle využít především menší podniky.

Díky podpoře z rozpočtu EU může Evropská investiční banka udělovat více bankovních záruk, a to i pro rizikovější formy financování. V České republice se plusy plánu projevily zejména v nabídce zvýhodněných úvěrů, které využívají i klienti České spořitelny. Dobrá zpráva je, že pod značkou „InvestEU“ počítá Evropská komise s dalším navýšením této nedotační formy podpory podnikání i na léta 2021–2027.

Od roku 2015 se díky investičnímu plánu podařilo v EU zmobilizovat investice ve výši zhruba 335 miliard eur, tedy o 20 miliard více než byl původní cíl. Celkem bylo na základě záruk z rozpočtu EU schváleno 898 větších projektů a rovněž garance pro banky, které využije více než 700 000 menších podniků ve 28 členských státech Evropské unie.

V ČR to byly zejména banky, které začaly prostřednictvím zaručených úvěrů rychle podporovat rozvoj a inovativní výrobu menších firem. Díky tomu vzniklo mnoho úspěšných projektů, které by bez těchto záruk nedosáhly na financování a nejspíš zůstaly jen na papíře. S téměř 90% podílem na investicích podpořených Junckerovým plánem jsou malé podniky zdaleka nejvíce dynamickým sektorem využívajícím tento druh financování v Česku. Příznačné přitom je, že podnikatelé výhodné úvěry s podporou EU využívají, aniž si to uvědomují.

Podnikatelé se často dotazují na rozdíl mezi dotacemi EU a podporou z Junckerova investičního plánu. Ten je zásadní. V případě Junckerova investičního plánu jde o úvěry, u kterých je klíčovým kritériem při schvalování jejich ekonomická návratnost a které je třeba splatit. Příjemné je, že financování probíhá přes domácí banky, a zátěž je tak pro podnikatele zhruba stejná jako při vyřizování standardního úvěru. Výhodou ve srovnání s dotacemi je tedy zejména rychlost a nižší administrativní náročnost.

Finance z evropského rozpočtu pro investiční plán jsou nyní k dispozici až do roku 2020. Menší podniky v Česku budou pravděpodobně čerpat garance z EU ve velké míře i nadále. Evropská komise počítá pro roky 2021–2027 s pokračováním tohoto úspěšného konceptu, a to i s řadou inovací pod značkou „InvestEU“. Znamená to posun k posílení kultury podpory úvěrů a většímu zapojení soukromého kapitálu.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 181, říjen 2018

Autorem článku je Zdeněk Čech, Zastoupení Evropské komise v ČR

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem