Splníme Vám víc než jen 3 přání

Úspory energie v podnikatelském sektoru

Většina představitelů podnikatelských subjektů na otázku, s jakými problémy se jejich společnost v současné době potýká, shodně mezi nejčastější témata zahrnuje vysoké náklady na elektrickou či tepelnou energii. Snížení těchto provozních nákladů spolu se zvýšením energetické soběstačnosti je cílem mnoha majitelů či ředitelů firem.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nabízí v nejbližší době několik dotačních příležitostí, které tento cíl pomohou naplnit.

Energie a fotovoltaika

Nejzajímavější je jistě program Úspory energie, který nabízí podnikatelům řešení v oblasti rozvodů energií, měření a regulace spotřeby energií, energetických zdrojů, osvětlení, zateplení, využití odpadní energie apod. Dotace je určena všem podnikům bez ohledu na jejich velikost, malé podniky mohou získat až 50 % způsobilých nákladů, střední a velké podniky pak vždy o 10 % méně než předchozí kategorie.

V současné době je možné podávat žádosti v rámci III. výzvy, která má být otevřena do 30. dubna 2018. V průběhu června 2018 by měla být otevřena Výzva č. IV, příjem žádostí bude probíhat od července do prosince 2018. Příznivci solární energie mohou využít II. výzvu pro dílčí aktivitu „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu“. Okruh žadatelů je stejný, ale nabízí o 30 % vyšší míru podpory. Příjem žádostí je otevřen rovněž do 30. dubna 2018.

Nájemní bydlení

Pokud podnikáte v oblasti nájemního bydlení, je pro vás vhodný Integrovaný regionální operační program (IROP). Aktuálně vyhlášená Výzva č. 78 zaměřená na energetické úspory v bytových domech přijímá žádosti o podporu až do 29. listopadu 2019. Oprávnění žadatelé, tedy vlastníci bytových domů (zároveň i společenství vlastníků jednotek), mohou získat až 40% dotaci, kterou lze využít například na zateplení obálky budovy, výměnu oken, výměnu zdroje vytápění, instalaci systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu apod. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je na tuto výzvu alokováno 3,5 miliardy Kč, což nabízí značný potenciál.

Několik praktických rad

Chcete-li být úspěšným žadatelem a příjemcem, je nezbytné záměr od začátku konzultovat s energetickým specialistou. Lze tak určit, jak si projekt stojí vzhledem k hodnoticím kritériím a podmínkám programu, a případně vhodně realizovaná opatření nastavit. Dále mějte připravenou projektovou dokumentaci minimálně v úrovni pro stavební povolení a podrobný položkový rozpočet. Výhodou je stavební povolení či vyjádření stavebního úřadu, že povolení není třeba.

Jeden příklad za všechny

Společnost je vlastníkem administrativně výrobní budovy, o kterou dlouhodobě řádně pečuje a jejíž pravidelnou běžnou údržbu provádí. Po energetické stránce však budova a její provoz již neodpovídaly aktuálním standardům. K zajištění účinného hospodaření s energií bylo nutno investovat nemalé finanční prostředky jak do stavebních úprav, tak i do moderních úsporných technologií.

Záměrem společnosti bylo provést celkovou modernizaci objektu včetně energeticky úsporných opatření. Energetická opatření zahrnovala zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, výměnu oken, dveří a vrat, dále modernizaci osvětlení, otopné soustavy a rozvodů elektřiny i plynu. Jednalo se o rozsáhlejší rekonstrukci budovy, kdy náklady přímo související s energetickými úsporami byly nárokovány jako způsobilé výdaje pro dotaci. Celková investice do modernizace objektu dosahovala 23 milionů Kč, z toho přes 12 milionů Kč souviselo s energetickými opatřeními. Společnost je malým podnikem, dotace proto činila 50 % ze způsobilých výdajů na energetické úspory a dosáhla výše přes 6 milionů Kč.

Dotací bylo podpořeno také zpracování projektové dokumentace a energetického posudku. Realizace akce byla dokončena, tedy objekt byl kolaudován v únoru 2017, následovalo zpracování a podání žádosti o platbu v březnu 2017 a tato byla v dubnu 2017 proplacena na účet žadatele o podporu. Přijetím dotace na účet bylo zahájeno pětileté období udržitelnosti projektu, kdy je nezbytné zachovat realizovaná opatření a prokazovat dosaženou úsporu energie.


Zdrojem článku je Měsíčník Hospodářské komory České reoubliky, Komora.cz, březen 2018

Autory článku jsou Vratislav Kubík, Tomáš Slabý a Petr Navařík, Erste Grantika Advisory, a.s.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem