Splníme Vám víc než jen 3 přání

Time-out is over

Odchod na prázdniny byl doprovázen mnohačetnými půtkami a horkými hlavami, které rozhodně nepředstavovaly dobrý předpoklad pro klidný spánek.

Vše se odvíjí od průběhu jednání o vystoupení Británie z EU. Je dobré si připomenout, že hlavní vyjednavač EU Michel Barnier přesvědčil členské státy, že strategie ze strany EU bude pečlivě dodržovat posloupnost: nejprve dohoda o  rozchodu a  teprve poté dohoda o podobě budoucích vztahů. Jinak řečeno, nebude-li v plném rozsahu vypořádán a ukončen nynější vztah, je předčasné se zabývat tím, jakou podobu bude mít vztah budoucí. Všech 27 států s tímto postojem vyjádřilo okamžitý a  jednoznačný souhlas.

Tím zřejmě Barnier stanovil podmínku, s níž se Britové ne vždy ztotožňují. Jednou ze snah britského postupu bylo vnášet charakter budoucí podoby vztahů do nynější vypořádávací smlouvy či dokonce si vytvářet sérii bilaterálních úmluv s  jednotlivými členy EU, což se nyní zdá být nepravděpodobnou a nerealizovanou cestou. Britové by již nyní rádi hovořili o  měkkém či tvrdém brexitu (což koneckonců bylo jedním z  nosných prvků nedávných předčasných voleb), avšak EU-27 jde nyní zvláště o to, jak dovést hladce a řádně vztah stávající – dojděme ke startovací čáře a tam si řekněme, jaký sport budeme dále provozovat; anebo jinak: bez jasného vyřešení minulosti a současnosti není ani smysluplné a  udržitelné budoucnosti. Při tomto nalévání čistého vína je však vždy dodáno a připomenuto, kdo to vlastně celé všechno spískal.

A když po onom probuzení v závěru srpna došlo k uskutečnění třetího kola jednání, Michel Barnier prohlásil, že cítí obavy. „Čas běží rychle a s každým dnem se přibližuje datum britského odchodu – 29. březen 2019 o půlnoci“, prohlásil s  trochou momentální beznaděje hlavní evropský vyjednavač. Fundamentální otázka s ohledem na tento den zní: opustí během něj Británie Evropskou unii řádným způsobem, tedy na základě dosažení všeobecně vyhovující a akceptované dohody, anebo tak učiní bez dohody? Druhá z možností může zásadně ovlivnit i podobu vztahů budoucích, a to nejen mezi EU-27 a Británií, ale též uvnitř EU-27 samé.

Za předpokladu nedohody a jakéhosi divokého způsobu opuštění Unie se otevírá též velký prostor pro redefinici vztahů v rámci EU-27, například s ohledem na možnou eskalaci výjimek, dodatečných jednostranných úprav (tzv. opt-outů) ve prospěch jednotlivých členských států, případně otevírání prostoru pro alternativní scénáře integrace, jež však ve  skutečnosti především znamenají projevy dezintegrace.

Jsme-li u scénářů, úplně klidné spaní mohly těžko navodit též varianty, zvažované v rámci pěti diskusních dokumentů o budoucnosti EU, jež navázaly na text Bílé knihy zaměřené tamtéž. Zvláště pak některé z alternativ uvedené v posledním z nich, zaměřeném na Rozpočet EU, kde jsou různé možnosti budoucího vývoje integrace EU natvrdo ilustrovány optikou reálných finančních toků, předjímají výskyt zásadních změn a  neméně takových následků.

A když k tomu přidáme boje o to, jak má Jednotný trh vůbec vypadat, rámované termíny jako je sociální dumping, či stejná odměna za stejnou práci na stejném místě, anebo minimální rovný příjem a hledání zdroje, který jej bude financovat, nelze se divit, že důvodů pro klid zkrátka nebylo.

A aby toho nebylo málo, přičtěme k tomu odlišnost přístupů k  řešení problému migrace, anebo pak čerstvě předprázdninovou kauzu polskou, která do pohody evropských institucí přinesla mnoho dodatečných negativních emocí.

V dané chvíli se tak pauza na oddech ukázala být tím nejlepším, co mohl osud institucím EU nachystat, byť klidně spát by za  takových okolností mohl snad jen zcela plnohodnotný cynik.

Uvidíme, v jakém stavu se tedy na počátku září instituce EU probudí. Pro zvládnutí toho, co je na podzim čeká, by potřebovaly oplývat chladnou hlavou, břitkým úsudkem, chytrou myšlenkou a vzájemnou snášenlivostí.

Čas ukáže, zda tyto vlastnosti nejsou pouhou naivní představou autora těchto řádek. Je téměř jisté, že jejich plnohodnotné naplnění je fikce.

Nicméně věcná témata, jež se zásadním způsobem dotknou podoby Jednotného trhu, koordinace hospodářské politiky, vytvoření platformy nové fiskální politiky, řada sektorových agend, včetně energetické, digitální, a k nim pak série tzv. nových témat, bezesporu vyžaduje řešení, které je činěno s chladnou hlavou, břitkým úsudkem, chytrou myšlenkou a  vzájemnou snášenlivostí. Čím více ingrediencí z tohoto ranku, tím větší pravděpodobnost lepšího řešení.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 168, září 2017

Autorem článku je Petr Zahradník

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem