Splníme Vám víc než jen 3 přání

Technologie mění trh práce. Osnovy zaostávají

Průmysl 4.0 je takovým zaklínadlem, které nyní slýcháme z úst všech možných analytiků a odborníků na trh práce. Informační technologie a automatizace prorůstají de facto do každé profese, ale osnovy vzdělání tomu úplně neodpovídají. Co s  tím budeme dělat, aby nám neujel vlak?

Nová průmyslová revoluce – tak označujeme momentální vývoj na trhu práce. Její počátek se datuje k roku 2011, kdy byla zveřejněna studie popisující změny na trhu práce, kdy většinu stále se opakujících činností přebírají roboti.

To ale není nic nového, vždyť čtvrtá průmyslová revoluce je vlastně jen pokračováním robotizace, k níž došlo už v padesátých letech minulého století a za její vrchol můžeme počítat sedmdesátá o osmdesátá léta, kdy se roboti masivně nasazovali do výroby. Dnes akorát roboti a obecně informační technologie výrazně zlevnili, a proto se dnes objevují i ve výrobě a službách, kde bychom je dříve asi těžko očekávali.

Dochází k exponenciálnímu růstu technologií měnících způsoby práce a kvalitu života rychleji, než je délka povinného vzdělávacího cyklu. K výkonu té samé práce jsou potřeba stále novější pracovní návyky a znalosti. Studie Gartner research z roku 2014 říká, že jedna třetina práce v 2025 bude robotizována.

Mé závěry upevňují také konzultanti ze společnosti McKinsey. Podle nich 60 % již stávající práce může být ze 30 % automatizováno. To znamená, že nejen spoustu stávajících profesí, pro něž nás stávající osnovy ve školách vychovávají, zanikne, ale taky bude neustále potřeba se učit novým věcem.

Podle McKinsey až 40 procentům absolventů chybí dovednosti, které jsou nyní na trhu práce potřeba. Osnovy vzdělání jsou v  tomto ohledu neflexibilní a změny na trhu práce reflektují se značným zpožděním v řádu jednotek až desítek let.

To v  důsledku znamená, že systém vzdělání trpí nevyléčitelnou chorobou zpoždění vůči tomu, co zaměstnavatelé skutečně požadují.

Přitom nástroje pro „nový“ způsob vzdělávání existují. Technologie umožňují inovace ve vzdělání, které si ani nedovedeme představit.

Například kurzy MOOC (massive open online course), což je masivní způsob vzdělávání pomocí online kurzů, kterých se může zúčastnit neomezený počet posluchačů. Do vzdělání také vstupuje virtuální realita a další technické vychytávky.

Jenže o nich ví skutečně jen hrstka učitelů. Českému školství chybí finance na kvalitní kantory, kteří děti takovým dovednostem budou učit, budou inovativní a flexibilní k novým trendům a multioborovosti.

Proto je třeba, aby se do primárních osnov (od 1. stupně) dostaly základy algoritmizace (nejen programování jako takové, ale i způsob myšlení), digitální gramotnost (uživatelské digitální dovednosti), bezpečnost nebo kritické myšlení.

My v Czechitas jsme tomu šli naproti, a proto přesouváme svou energii více k vzdělávání dětí. Pomocí programu Akademie programování, který podporuje Microsoft, se snažíme doplnit školský systém a učíme děti základních a středních škol „myslet“.

Cílem Akademie programování je přivést děti k  programování, aby dokázaly měnit svět pomocí technologií. Vzděláváme učitele a inspirujeme rodiče, vytváříme výukové nástroje a  pořádáme kurzy a workshopy.

Díky tomu děti už na prvním stupni školy poznávají, jak funguje algoritmizace. Přitom se jim to snažíme ukázat hravou formou pomocí programovatelných hraček, legobotů a podobných nástrojů.

Doufáme, že tím alespoň trochu zacelíme díru, kterou školní osnovy mají.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 173, únor 2018

Autorem článku je Dita Přikrylová, zakladatelka a ředitelka neziskové organizace Czechitas 

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem