Splníme Vám víc než jen 3 přání

Stavební firmy nemají zájem o zakázky zadávané městy a obcemi

Obce obtížně shánějí stavební firmy na realizace menších investic v řádech milionů korun. Přeplněné obecní rozpočty jsou komplikací, skutečnost také vážně ohrožuje čerpání dotací z fondů Evropské unie. Stavební firmy preferují spíše větší investice, často ze soukromého sektoru.

Před nedávnem byla situace na stavebním trhu opačná, firmy se přetahovaly o vypsané zakázky na stavební práce a nebylo raritou, když se do několikamilionového tendru hlásily i desítky firem. Bylo dokonce časté, že vysoutěžená cena byla díky konkurenci v oboru minimálně o čtvrtinu nižší, než předpokládaná hodnota zakázky. Ekonomice se ale v současnosti velmi daří, finančních zdrojů potřebných na výstavby a rekonstrukce je dostatek a obecní rozpočty jsou přeplněné. Stavební firmy nestíhají stavět, přičemž nemají ani dostatek lidských zdrojů.

Problémy hlavně s malými zakázkami, často nepřijde ani jedna nabídka

Cyklostezka v Telči, oprava chodníků a silnic, malý dopravní terminál v Jihlavě nebo obnova bazénu v Třebíči. To je jenom několik z mnoha stavebních zakázek, na které se obcím a městům na Vysočině nedaří najít zhotovitele. „Jsme moc rádi, že se nám rozjely alespoň tři akce. A pak máme dvě, které můžeme vrátit rovnou do šuplíku, protože se nám do výběrového řízení nepřihlásil vůbec nikdo. Firmy jsou doslova zasekané prací,“ říká například telčský místostarosta Pavel Komín.

Pokud jsou výběrová řízení na dodavatele stavebních prací spojena s dotačními projekty financovanými ze zdrojů Evropské unie, situace se značně komplikuje. Starosta Telče Roman Fabeš se proto obává situace, až se ve městě začnou soutěžit zakázky např. na rekonstrukci zámku, radnice nebo domu dětí a mládeže, které jsou dotovány finančními prostředky z Evropské unie. „Dostáváme se do velkých problémů. Například v minulém týdnu jsme se dozvěděli, že uspěl náš projekt na vybudování odborných učeben na Základní škole Hradecká. Žádosti o dotaci se podávaly v únoru loňského roku s tím, že měly být vyhodnoceny do září. Výsledky jsme dostali na začátku dubna, tedy o osm měsíců později, než bylo původně slibováno,“ líčí. Podle Fabeše by bylo logické, kdyby se kvůli zdržení ve vyhodnocení posunul i termín dokončení stavby. „V podmínkách je, že projekt musíme dokončit do června příštího roku. Žádali jsme, aby nám ho prodloužili alespoň přes letní prázdniny, čímž bychom získali dva měsíce. Odpověď byla: ‚Neexistuje. Buď vraťte dotaci, nebo si to postavte, jak umíte.“ Nyní nám zbývá na výběrové řízení i vlastní realizaci jeden rok, což je šibeniční termín. Teď jsme před začátkem výběrového řízení a budeme se třepat, abychom vůbec dostali nějakou nabídku,“ mračí se Fabeš. [1]

Situace je obdobná napříč celou ČR, podobné problémy mají třeba i na Mělnicku. Podle vedoucího odboru oddělení služeb, správy a údržby komunikací Miroslava Klučkoviče se velké firmy zaměřují raději na velké zakázky, malé a střední firmy zajímají spíše zakázky malého rozsahu, což jsou stavební práce do 6 milionů korun.

„Při vypisování soutěží záleží hodně na období, ve kterém se zakázka poptá. Pokud se soutěží v zimě, firem se hlásí více, než když se začne soutěžit až na jaře či v létě, kdy už naplno běží stavební sezóna. To se osloví šest až sedm firem a přihlásí se jedna,“ řekl Klučkovič s tím, že také záleží na druhu zakázky. „Pokud jde o úzce specializovanou činnost, firma se přihlásí třeba jen jedna. Zažili jsme tento problém například při získání zhotovitele sedaček při rekonstrukci sálu v Masarykové kulturním domě,“ vysvětlil. Sedačky v kulturním domě dokonce dělala firma ze Slovenska. [2]

Ani v soukromém sektoru není situace ideální

Problémy ale nemá pouze veřejný sektor, problémy s nalezením vhodných zhotovitelů mají i investoři ze soukromého sektoru. „Přibližně od března tohoto roku je velkým problémem sehnat potenciální zhotovitele našich staveb. Samotní generální dodavatelé staveb se potýkají s nedostatkem pracovních sil na straně techniků i řemeslných profesí. K tomu se samozřejmě váže navýšení cen za práci ale i materiál. Za posledního půl roku se cena našich projektů navýšila cca o 11 %. Poslední důležitou věcí zásadně ovlivňující stavební trh je nedostatek materiálů a velká vytíženost specializovaných firem. Konkrétně se jedná o střešní vatu, keramické zdivo a společnosti zabývající se montážemi skeletů a pokládkou živičných povrchů.“ uvedl Miroslav Bartoš, který působí jako Technický dozor investora ve významné společnosti působící na stavebním trhu, která realizuje desítky stavebních záměrů.

Pro úspěšný výběr dodavatele je také důležité zvolit vhodný termín soutěže. „Ještě v minulém roce se dalo říct, že v zimě mají stavební firmy práce méně a je tedy pravděpodobné, že o zakázku projeví zvýšený zájem. Dnes již víme, že tendr je nutné zahájit nejpozději v září, aby realizace mohla být počátkem roku zahájena. Většina velkých stavebních firem již teď ví, co budou dělat v dubnu příštího roku.“ upřesňuje Bartoš.

Nedostatek pracovních sil, byrokracie, špatně nastavená výběrová řízení a vysoké ceny materiálu

Stavební firmy nemají dostatek kvalifikovaných pracovních sil, stěžují si také na parametry výběrových řízení vypisovaných městy a obcemi a v neposlední řadě mají problémy s objednávkami materiálu.

Hynek Nešpor z firmy Dráp a spol. problém vidí v tom, že u státních či obecních zakázek je v případě výběrového řízení jediným kritériem cena, mimo kvalifikační požadavky soutěže. „Zadavatelé v takovém případě při výběru nezohledňují ani reference. Z tohoto pohledu je při současném nedostatku kapacit pro mnoho dodavatelů výhodnější realizovat privátní projekty.“ Jaroslav Kubeš, který vede stavební firmu, vidí hlavní problém v tom, že chybí pracovníci. „Nejsou odborné pracovní síly, nebo nejsou lidi, kteří by je to naučili.“ [3]

Některé firmy potom může podle Josefa Studničky ze stavební firmy Podzimek  a synové odradit i samotné výběrové řízení a předpokládaná hodnota zakázky, pokud je nastavena jako nepřekročitelná. Mnohdy bývají náklady firem vyšší než maximální částka, za niž se mohou do řízení přihlásit.

„Hlásili jsme se do několika výběrových řízení, kde bylo stanoveno, že maximální cena, se kterou můžeme nabídku podat, bylo 20 milionů korun. My spočítáme cenu a zjistíme, že naše náklady jsou třeba 22 milionů. Když pak nabídku zašleme, jsme automaticky vyřazeni. Kalkulacím věnujeme spoustu času a pak je to k ničemu. Rozumím tomu, když to firmy odradí,“ tvrdí zástupce firmy Podzimek a synové. [1]

„Často se setkávám s problémy s dodávkami materiálů. My o těchto problémech však víme a předem nastavujeme strategii, která zajistí včasné předání díla. Příkladem mohou být 100% zálohy nebo hledání alternativních materiálů při zachování stejných nebo vyšších parametrů.“ říká Miroslav Bartoš.

Obecní projekty jsou teď časově náročnější

Obcím a městům teď nezbývá jim nic jiného, než plánovat vypisování výběrových řízení s výrazně větší časovou rezervou, než bylo zvykem a zároveň bedlivě hlídat termíny projektů financovaných z evropských zdrojů, případně posunout realizační termíny na nejzazší přípustné hranice daných dotačních výzev. V opačném případě totiž hrozí, že o schválené dotace přijdou.


Zdroje:

[1] iDnes.cz. Stavební firmy na Vysočině se přestaly zajímat o městské zakázky [online] [cit 2018-07-24]. Dostupné online na: https://jihlava.idnes.cz/stavba-investice-zakazka-firma-podnikani-jihlava-telc-trebic-vysocina-1z1-/jihlava-zpravy.aspx?c=A180502_399027_jihlava-zpravy_Mv

[2] deník.cz. Na malé zakázky se firmy nehlásí, berou ty drahé [online] [cit 2018-07-24]. Dostupné online na: https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/na-obecni-zakazky-se-firmy-nehlasi-berou-radeji-drahe-projekty-20180531.html

[3] deník.cz. Nejsou lidi. Stavební firmy odmítají obcím zakázky [online] [cit 2018-08-07]. Dostupné online na: https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/nejsou-lidi-stavebni-firmy-odmitaji-obcim-zakazky-20180601.html


Autorem článku je Ing. Filip Fišer, poradce pro výběrová řízení Erste Grantika Advisory, a.s.

 

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem