Splníme Vám víc než jen 3 přání

STAV ČERPÁNÍ A PŘÍPRAVA FONDU PRO SPRAVEDLIVOU TRANSFORMACI

Z evropských fondů ČR na projekty přidělila už 82 % alokace

Ke konci ledna bylo za období 2014-2020 přiděleno na projekty 498,3 mld. Kč (81,5 % prostředků), příjemcům proplaceno 282,6 mld. Kč (46,2 %) a zažádáno o proplacení Evropskou komisí 231,6 mld. Kč (38 %). Na vyčerpání všech prostředků má Česká republika lhůtu až do konce roku 2023.

Na evropské úrovni probíhá hledání shody na legislativě k fondům EU i na podobě jejího rozpočtu na příštích 7 let. V lednu Evropská komise navrhla zřízení nového fondu – Fondu spravedlivé transformace, který může uhelným regionům ČR v příštím období přinést ve formě dotací dalších 14,5 mld. Kč.

Díky novému fondu dosáhnou uhelné regiony na další prostředky z EU

Nový fond představený Evropskou komisí má pomoci regionům, které ovlivní přechod ke klimatické neutralitě. V České republice by se podpora Fondu pro spravedlivou transformaci (FST) měla týkat tzv. uhelných regionů, tj. Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Podle současného návrhu by ČR mohla získat pro období 2021–2027 dalších 581 mil. EUR (přibližně 14,5 mld. Kč).

Cílem Evropské komise vytyčeným v Zelené dohodě pro Evropu („Green Deal for Europe“) je dosáhnout klimatické neutrality EU do roku 2050. S tímto cílem je spojena řada výzev, které se dotknou hlavně regionů spojených s těžbou a využíváním fosilních paliv nebo těch, jejichž průmysl generuje vysoké emise skleníkových plynů.

Tzv. uhelné regiony ČR – Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj – jsou již nyní zapojeny do pilotní iniciativy Evropské komise pro uhelné regiony procházející transformací, v rámci které jim je poskytována podpora na základě jejich specifických potřeb. Tuto roli by v programovém období 2021– 2027 měl převzít FST.

Pomoc regionům s transformací hospodářství bude dle návrhu Evropské komise založena na třech pilířích tvořících dohromady jeden podpůrný rámec, tzv. Mechanismus pro spravedlivou transformaci („Just Transition Mechanism“). Prvním pilířem má být FST, který má poskytnout pomoc dotčeným regionům všech členských států EU. O shodě na výsledné podobě a podmínkách FST se bude nyní na úrovni EU jednat mezi členskými státy.

Vedle FST jsou připravovány i další dva pilíře. Zatímco FST se zaměří na dotační podporu v souladu s pravidly pro fondy EU, druhý pilíř využije nový finanční nástroj InvestEU, který má za cíl aktivizovat soukromé investice. Ve třetím pilíři vznikne úvěrový nástroj (ve spolupráci s Evropskou investiční bankou) pro investice veřejného sektoru. Předpokládá se, že Mechanismus pro spravedlivou transformaci by mohl vygenerovat v součtu až 100 miliard EUR investic.

Podle návrhu Evropské komise by na FST mělo být z rozpočtu EU – tj. víceletého finančního rámce, který je také ještě předmětem jednání – vyčleněno 7,5 mld. EUR, tedy přibližně přes 188 mld. Kč. V návrhu Evropské komise je pro Českou republiku vyčleněno 581 mil. EUR (přibližně 14,5 mld. Kč) ve stálých cenách roku 2018, což odpovídá 7,7 % prostředků FST. Nejvíce by mělo z fondu čerpat Polsko (2 mld. EUR), Německo (877 mil. EUR) a Rumunsko (757 mil. EUR). Zdroje FST pro regiony budou ještě doplněny o prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus a národním spolufinancováním.

FST je obdobně jako politika soudržnosti zaměřen na vyrovnávání rozdílů mezi jednotlivými regiony. FST se konkrétně zaměří na podporu rozmanitosti ekonomiky a na rekvalifikaci a aktivní začleňování pracovníků a uchazečů o zaměstnání na vymezeném území. Podpora z FST bude poskytována prostřednictvím standardních nástrojů politiky soudržnosti, tj. prostřednictvím výzev v operačních programech. O konkrétním způsobu využití prostředků FST v příštím programovém období rozhodne Česká republika v nejbližších měsících. Zda budou prostředky FST v České republice rozdělovány prostřednictvím již navržených operačních programů, nebo vznikne nový program, bude klíčovým bodem tohoto rozhodnutí.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 198, březen 2020

Autorem článku je MMR

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem