Splníme Vám víc než jen 3 přání

Soudní dvůr EU: Zákon o polské justici je v rozporu s unijním právem

Polské právní předpisy snižující věkovou hranici pro odchod do důchodu soudců polského nejvyššího soudu jsou podle soudního dvoru Evropské unie v rozporu s unijním právem.

Nejvyšší justiční instance EU to oznámila v tiskovém prohlášení. Polská vláda zatím na rozhodnutí Evropské komise nereagovala.

Samotný proces se zabýval legislativními změnami, které současný polský konzervativní kabinet prosadil v případě personálního složení nejvyššího soudu. Evropská komise Polský stát kvůli nim zažalovala.

Její názor, že nové předpisy porušují právo Evropské unie, v dubnu v nezávislém stanovisku podpořil generální advokát Soudního dvora EU.

Evropský soud konstatoval, že snížení věkové hranice pro odchod soudců polského nejvyššího soudu do důchodu „není odůvodněno legitimním cílem a je v rozporu se zásadou neodvolatelnosti soudců, která je součástí jejich nezávislosti“.

Záruky nezávislosti a nestrannosti soudů vyžadují, aby dotyčný soud vykonával své funkce zcela autonomně a aby byl chráněn před vnějšími zásahy, které by mohly narušovat nezávislost rozhodování jeho členů. Evropský soud dále zdůraznil, že v tomto ohledu procesní podmínky a postupy zakotvené v nových předpisech takové požadavky nesplňují.

Vymahatelnost uvedeného rozsudku evropského soudu záleží na rozhodnutí Evropské komise, zda usoudí, že členský stát verdiktu nevyhověl. V tom případě může podat novou žalobu s návrhem na uložení peněžitých sankcí.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 190, červenec 2019

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem