Splníme Vám víc než jen 3 přání

Soudní dvůr dal ve sporu s Polskem za pravdu Komisi

Polsko musí zastavit nucené penzionování soudců Nejvyššího soudu. Takový předběžný příkaz vydal 19. října Soudní dvůr EU, který projednává žalobu Evropské komise vůči Varšavě ohledně sporné reformy soudnictví. Unijní nařízení má být uplatněno i zpětně vůči těm soudcům polské nejvyšší soudní instance, které již postihla nová opatření snižující věk odchodu do důchodu.

V rámci reformy Nejvyššího soudu byl soudcům snížen věk odchodu do důchodu ze 70 na 65 let. Pokud chce soudce i po dosažení této věkové hranice v práci pokračovat, musí o to požádat a také musí doložit, že je k tomu zdravotně způsobilý. Polský prezident Andrzej Duda si navíc vyhradil právo rozhodovat o tom, kterým soudcům výjimku povolí.

Tímto předběžným opatřením vyhověl Soudní dvůr EU žádosti Komise, aby až do konečného verdiktu k polské reformě bylo pozastaveno uplatňování zákonů, které se týkají snížení důchodového věku soudců Nejvyššího soudu. Soudci, na které se nová pravidla vztahují, mají pokračovat v práci za stejných podmínek, jako před přijetím zákona.

Komise se na Soudní dvůr obrátila po několika měsících bezvýsledného dialogu s polskou vládou, která podle ní nedokázala přesvědčivě vysvětlit důvod reformy. „Evropská komise se nadále domnívá, že polský zákon o Nejvyšším soudu je neslučitelný s právem Unie, protože oslabuje zásadu nezávislosti soudnictví, včetně zásady neodvolatelnosti soudců. 

Polsko tak neplní své povinnosti podle čl. 19 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve spojení s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie,“ napsala koncem září Evropská komise.

Rozhodnutí soudu má také zamezit jmenování nových soudců místo těch, kteří by měli odejít na základě kritizovaného zákona. Rovněž mají být zastavena opatření směřující ke jmenování nového prvního předsedy Nejvyššího soudu. Varšava má jednou za měsíc informovat Komisi o tom, jaká opatření přijala s cílem splnit požadavky tohoto předběžného opatření.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 182, listopad 2018

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem