Splníme Vám víc než jen 3 přání

ROZVOJ A REVITALIZACE VÝROBNÍHO AREÁLU SPOLEČNOSTI 1 CSC A.S.

Společnost 1 CSC a.s. vyrábí svařované trubky, profily a další komponenty. Stávající výrobní prostory již dlouhodobě vykazovaly větší tepelné úniky, které se každoročně promítaly do nákladů podniku. Společnost proto rozhodla usilovat o dotace, díky kterým by mohla částečně finančně pokrýt komplexní zateplení objektů A-D včetně výměny otvorových výplní. Cílem záměru s celkovou investicí 62,6 mil. Kč je splnit platné tepelně-technické požadavky a normy.

Předložený kvalitní záměr společnosti byl schválen, čímž společnost získala nárok na 21,6 mil. Kč na jeho realizaci. V současné době má úspěšně za sebou dokončenou I. etapu realizace. Součástí prováděných úprav je rekonstrukce umělého osvětlení, instalace vratových clon na snížení tepelných ztrát větráním a technologie pro využití odpadního tepla z technologického chlazení (instalace vzduchotechniky se zpětným získáváním tepla vč. tepelného čerpadla). Žadatelem, vlastníkem objektů a příjemcem dotace je společnost NELI property, a.s. Cílem realizace záměru je snížení energetické náročnosti objektů společnosti v Brně na ulici Tovární 877/1c. Provozovatelem je firma 1 CSC a.s. V rámci realizace projektu došlo k provedení první etapy zaměřené na výměnu osvětlení.

Popis výchozího stavu

Objekty A-D společnosti byly hodnoceny energetickou třídou G – mimořádně nehospodárné objekty. Čtyřlodní monoblok hal je využíván ke kovovýrobě firmy 1 CSC a.s. Ze svitků plechů je zde vyráběn sortiment výrobků s využitím pro automobilový, stavební a spotřební průmysl. Výrobní program společnosti je specializován na výrobu kalibrovaných svařovaných trubek a profilů, zpracování svitků a laserové zpracování. Stávající monoblok byl doplněn o administrativní vestavbu a objekt sociálního zázemí pro zaměstnance.

Realizace projektu / Popis cílového stavu

Klíčovým přínosem předkládaného projektu je právě výrazné snížení provozních nákladů na provoz objektů. Projektem bude docíleno trvalého snížení spotřeby energií o více než 65 % v porovnání se stávajícím stavem.

Role Grantiky

Naše společnost zajistila zpracování žádosti o dotaci, včetně realizace zadávacích řízení na zhotovitele dílčích částí komplexního zateplení objektů A-D včetně výměny otvorových výplní, osvětlení a instalace vzduchotechniky včetně zpětného zpracování tepla. V současné době byla proplacena žádost o platbu první etapy projektu, přičemž Grantika bude zajišťovat i další služby dotačního managementu po dobu realizace do konce roku 2020 a následné udržitelnosti projektu, tzn. 5 let.


Autorem článku je Erste Grantika Advisory, a.s.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem