Splníme Vám víc než jen 3 přání

Rozpočet na kohezní a zemědělskou politiku se snížit nesmí, shodly se chudší státy EU

Unijní rozpočet na politiku soudržnosti i na zemědělskou politiku na roky 2021 až 2027 by měl být zachován na úrovni stávajícího sedmiletého rozpočtového rámce. Zástupci patnácti zemí ze skupiny Přátel koheze se na tom shodli na jednání v  Bratislavě.

Český premiér uvedl, že kromě přidání peněz na kohezi ve finančním rámci chce konkrétně Česko usilovat o to, aby mělo větší volnost při nakládání s nimi. Za prioritní oblast označil investice, zejména do dopravní infrastruktury.

Zástupci zúčastněných zemí na jednání kritizovali rovněž návrh Evropské komise, který počítá se zvýšením národního podílu spolufinancování projektů, na které státy čerpají peníze z  evropských fondů. Z nynějších 15 % by se spolufinancování mělo zvýšit na 30 až 60 % v závislosti na vyspělosti krajů. Česku se nezamlouvá ani navrhované rozdělení peněz mezi jednotlivé oblasti. Praha by uvítala peníze na školy, školky, zdravotnictví, kulturu či silnice nižších tříd.

Dostatek zdrojů je podle chudších zemí Unie potřeba i v oblasti zemědělství. Zástupci se rovněž shodli v tom, že jak politika soudržnosti, která slouží ke sbližování životní úrovně, tak společná zemědělská politika by měly být zjednodušeny.

Unijní rozpočet by podle prohlášení měl zajistit rovněž dostatečné financování spolupráce také v oblasti bezpečnosti a obrany, boje proti terorismu, výzkumu a vývoje či digitalizace.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 183, prosinec 2018

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem