Splníme Vám víc než jen 3 přání

ROZPOČET EU PRO ROK 2020

Evropská komise navrhla 5. června rozpočet EU na rok 2020 o celkové výši 168,3 miliardy eur (v závazcích). V rámci nynějšího období 2014-2020 se jedná již o sedmý a zároveň poslední z ročních rozpočtů.

Prioritními oblastmi, do kterých budou směřovat finanční prostředky jsou:

 • konkurenceschopná ekonomika a mladí lidé;
 • posilování bezpečnosti a solidarity v EU i mimo ni;
 • změna klimatu.

Pětina rozpočtu na rok 2020 bude vyhrazena na boj proti změně klimatu.

Konkurenceschopnost a mladí lidé

Celkem 83 miliard eur bude určeno na podporu hospodářského růstu, regionů a mladých. Konkrétní částky pro jednotlivé programy a oblasti budou rozděleny následovně:

 • 13,2 mld. eur: Výzkum a inovace v celé Evropě v rámci programu Horizont 2020 – největší a poslední část programu (+6,4 % oproti roku 2019) – včetně finální pilotní fáze Evropské rady pro inovace na podporu špičkových inovátorů, malých podniků a vědců s potenciálem pro rychlou expanzi v evropském i globálním měřítku,
 • 2,8 mld. eur: Vzdělávání v rámci programu Erasmus+,
 • 117 mil. eur: Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), kteří žijí v regionech s vysokou nezaměstnaností mladých (celková výše finančních prostředků pro YEI v období 2014–2020 tak dosáhne 4,5 miliardy eur),
 • 1,2 mld. eur: Evropský globální družicový navigační systém Galileo. Prostředky na pokračování v rozšiřování tržního pokrytí a zvýšení počtu uživatelů po celém světě do konce roku 2020 na 1,2 miliardy uživatelů ze současných 700 milionů.
 • 255 mil. eur: Evropský program rozvoje obranného průmyslu (EDIDP), který poskytuje pobídky evropským společnostem, aby společně vyvíjely obranné produkty a technologie.

Bezpečnost a solidarita

V oblasti zajištění bezpečnosti bude v roce 2020 z rozpočtu EU podpořeno:

 • 420,6 mil. eur: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex). Prostředky navazují na dohodu o vytvoření stálého sboru 10 000 příslušníků pohraniční stráže do roku 2027,
 • 156,2 mil. eur: Nový program rescEU, který bude lépe reagovat na zemětřesení, požáry a jiné katastrofy. Prostředky pomohou vybudovat například letadla a vrtulníky pro hašení lesních požárů nebo lékařské kapacity pro nouzové situace,
 • 560 mil. eur: Pro lidi v tísni v Sýrii i pro uprchlíky a jejich hostitelské komunity v regionu.

Zároveň s návrhem rozpočtu Evropské komise zveřejnila přehled výsledků každého z programů financovaných z rozpočtu EU.

Více informací k návrhu rozpočtu pro rok 2020 naleznete zde.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 189, červen 2019

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem