Splníme Vám víc než jen 3 přání

PRVNÍ KROK K UNIJNÍ ROZPOČTOVÉ REVOLUCI

Aniž bychom chtěli bezdůvodně sklouzávat k nadneseným výrazům, lze zřejmě při vší střízlivosti konstatovat, že návrh na zavedení nástroje Next Generation EU může znamenat revoluci v dosavadním pojímání hlavního proudu financování EU. Nikoliv až tak svým objemem; ten se svými 750 mld. EUR tvoří přibližně 4,1% celounijního HDP z roku 2019, ale především a zejména způsobem získání těchto zdrojů i jejich použitím – obecněji a šířeji: svým inovátorským přístupem k tomu, jak je možné saturovat společné unijní finanční potřeby. Ještě nikdy v historii nebyly společné zdroje EU opatřeny cestou emise unijních dluhopisů, za které se celá EU zaručí. Toto řešení představuje v současnosti jediný představitelný a prakticky proveditelný kompromis mezi absolutní nečinností a bezvýznamností na straně jedné a vydáním post-koronavirových eurodluhopisů, přímo použitelných pro účely řešení následků pandemie.

Absolutní nečinnost až bezvýznamnost byl v zásadě nynější stav. Jestliže ECB zcela včas a věcně správně zavedla svůj program nakupování cenných papírů, ESM spustil významnou makro-stabilizační půjčku, na základě spolupráce Evropské komise a EIB byl vytvořen a uveden do života bezprecedentní garančně-úvěrový program a jiná pracoviště Komise se podílela na přechodném uvolňování předpisů a všech představitelných překážek, možnosti Rozpočtu EU, zvláště na konci sedmiletého období finančního rámce, byly zcela minimální až nulové. A nějaký fiskální impuls byl a je zapotřebí. A aby břemeno tohoto dodatečného fiskálního impulsu neleželo zcela na bedrech členských států, muselo se něco stát.

A oním něčím je navržení dvou vzájemně propojených a velmi důležitých kroků. Ten první spočívá v přizpůsobení stále ještě neschváleného návrhu o Víceletém finančním rámci 2021 – 2027 nynějším věcným potřebám; tím druhým pak právě návrh na vytvoření nástroje Next Generation EU.

Jeho prostřednictvím Evropská komise významně posiluje rozpočtové zázemí EU, kterým reaguje na potřebu kompenzovat okamžité ekonomické a sociální škody plynoucí z pandemie a nastartovat udržitelné oživení a chránit a vytvářet nová pracovní místa.

Návrh se opírá o dva základní pilíře: o krizový nástroj Next Generation EU v objemu 750 mld. EUR k přechodnému podpoření finanční palebné síly Rozpočtu EU s prostředky získanými na finančních trzích. Takto získané prostředky budou rozdělovány prostřednictvím programů EU na podporu okamžitých opatření potřebných k ochraně a zajištění návratu životních podmínek do normálu, dostání ekonomiky zpět na nohy a zajištění udržitelného a odolného růstu; druhým pilířem je zesílený Víceletý finanční rámec pro období 2021 – 2027 k zajištění rychlého uskutečnění investic tam, kde jsou nejpotřebnější, k zesílení funkčnosti Jednotného trhu, k posílení a pokročení spolupráce v oblastech zdravotního a krizového managementu a zajištění toho, aby byla EU vybavena dlouhodobým rozpočtem, který jí zajistí pořízení potřebných zelených a digitálních investičních transakcí a přispěje k vybudování férovější a odolnější ekonomiky.

Navržený balíček svojí konstrukcí, způsobem financování i obsahovým zaměřením představuje významný průlom v dosavadním systému financování EU. Přestože jeho nejvýznamnější a nejinovativnější složky jsou navrženy jako časově přechodné a primárně spojeny s potřebou řešení následků pandemie, nepochybně představují metodické vodítko pro pozvolné přizpůsobování se celého VFR EU tímto způsobem. Neboť pouze za této situace bude možné označit budoucí Rozpočty EU za akceschopné, flexibilní a dostatečně robustní.

Navržený balíček zatím představuje myšlenkový koncept Evropské komise a nelze jej považovat za nic jiného než za návrh, který bude schvalován a přijímán standardní legislativní procedurou. Klíčovou zatěžkávací zkouškou pro něj bude nadcházející červnový summit Evropské rady (18 a 19/6), který bude představovat klíčový test pravděpodobnosti pro konečné přijetí tohoto návrhu. Své slovo si samozřejmě též řekne Evropský parlament.

Jestliže jsme v samém úvodu použili termín revoluce, hodí se jej velmi relativizovat a podmínit. Nově vytvořený nástroj ve srovnatelném čase povede přibližně ke zdvojnásobení prostředků, které bude mít posílený VFR k dispozici. Výše popsané slibuje v dosavadním vnímání rozpočtové politiky EU dost průlomovou změnu; leč však legitimní potřeba toto udělat v ještě větším rozsahu zde nepochybně existuje. A bude záležet především na šéfech členských států, zda si tuto potřebu uvědomují a zda budou schopni se shodnout na její podobě.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 201, červen 2020

Autorem článku je Petr Zahradník

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem