Splníme Vám víc než jen 3 přání

Průmysl 4.0: Jaké dotační programy lze využít?

Vláda ČR na svém zasedání dne 24. srpna 2016 schválila Iniciativu Průmysl 4.0, zpracovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu, jejímž dlouhodobým cílem je udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky v době nástupu tzv. čtvrté průmyslové revoluce.

Hlavní myšlenkou Iniciativy Průmysl 4.0 je podchytit impulsy, které našemu průmyslu přináší tato zcela nová filosofie systémového využívání, integrace a propojování nejrůznějších technologií při uvažování jejich trvalého, velice rychlého rozvoje. Snahou je připravit pro průmyslovou výrobní i nevýrobní sféru podmínky k realizaci nové (čtvrté) průmyslové revoluce v ČR.

Iniciativa obsahuje základní informaci o nutnosti neodkladných změn vyvolaných nástupem 4. průmyslové revoluce a mapuje opatření na podporu investic, aplikovaného výzkumu a standardizace, zpracovává otázky spojené s kybernetickou bezpečností, logistikou i legislativou.

Pod sousloví Průmysl 4.0 jsou zahrnovány nejrůznější definice a vlastnosti. Co je však podstatou této další průmyslové revoluce? Hlavními komponenty Průmyslu 4.0 jsou Internet věcí a Robotická automatizace.

Pod těmito, možná poněkud záhadně znějícími pojmy není třeba hledat nic tajemného. V podstatě jsou to principy, které již v mnohých oblastech zdařile fungují a jsou hojně využívány. Snahou Iniciativy však je rozšířit tyto principy a procesy i do odvětví, kde nebývaly příliš obvyklé.

Dotace mají v rámci Průmyslu 4.0 bezpochyby důležitou roli v rámci rozvoje a konkurenceschopnosti společností. Právě prostřednictvím dotací je možné podpořit automatizaci a digitalizaci výroby, tj. nakoupit moderní technologie, či vyvíjet nová ICT řešení. Programové období 2014 – 2020 plně koresponduje s myšlenkou sofistikované výroby s vysokou přidanou hodnotou, případně inovace vyšších řádů.

Dnešní podnikatelé, aby obstáli v konkurenci, jsou nuceni neustále rozvíjet své nabídkové portfolio, přicházet se sofistikovanými řešeními, které posouvají jejich produkt na vyšší a vyšší úrovně. K naplnění tohoto cíle však mnohdy nestačí běžné technologie, ale je nutné pracovat se sofistikovanými přístroji a nástroji, které spíše než výrobní připomínají informační technologie.

Věda jde stále kupředu a ve spojení s průmyslovými inovacemi se neustále rozšiřují hranice možností, které je v průmyslových podnicích možné využívat. Dávno je již minulostí práce s rýsovacími prkny, veškeré výstupy jsou realizovány pomocí počítačové modelace.

Již dlouho není třeba složitě pokusně vyrábět unikátní vzorek na ručních obráběcích strojích, ale stačí mít vhodný program a moderní CNC či 3D tiskárna vám jej vytvaruje na základě modelu.

A právě inteligentní, chcete-li (polo)robotická, výrobní zařízení a sofistikované SW aplikace jsou tím, bez čeho se průmyslová revoluce 4. generace neobejde. Vstupní náklady jsou však značné a ne vždy je možné, či ekonomicky výhodné spoléhat se pouze na vlastní zdroje.

A zde přicházejí ke slovu právě dotace.

Jak si jistě vzpomínáte z prvního, říjnového čísla našeho seriálu, vývoj sofistikovaných SW řešení je podporován programem ICT a sdílené služby. Výzva, na kterou jsme v článku upozorňovali, je sice již uzavřena a probíhá její hodnocení, nicméně se předpokládá, že další výzvy bude vyhlášena začátkem roku 2018.

Máme tedy unikátní řešení a existuje SW, který je k jeho realizaci nezbytný. Samotné počítačové programy však většinou nepomohou, musí být využity ve spojení s nejmodernějšími výrobními zařízeními.

Když jsme si v minulém díle seriálu objasňovali důležitost a principy vývojových projektů pro firmy, jako poslední krok VaV procesu jsme zmínili program Inovace. A právě tento program je nejvhodnějším dotačním zdrojem pro pořízení sofistikovaných technologií v rámci Iniciativy Průmysl 4.0.

Jelikož výzva k předkládání projektů nebyla doposud uzavřena, zopakujme si nyní alespoň základní fakta:

  • Podporovány jsou projekty na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace), zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace) a doplňkově k nim zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace) a zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace);
  • Dotace činí 25 – 45 %, dle velikosti žadatele;
  • Probíhající průběžná výzva bude ukončena nejpozději 18.4.2017;
  • Další výzva bude vyhlášena pravděpodobně v červnu 2017;
  • Projekty do tohoto programu bude možné ve vybraných oblastech se schválenou Strategií ITI možné předkládat ve speciálních výzvách, jejichž start se předpokládá od dubna 2017.

A co jsou to ty Strategie ITI? O tom si více řekneme v příštím díle našeho seriálu.

eDOTACE I MPO


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 163, duben 2017

Autorem článku je Erste Grantika Advisory, a.s.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem