Splníme Vám víc než jen 3 přání

Propagace společnosti na zahraničních trzích

Vzhledem k tomu, že téměř každá česká firma dodává své výrobky a služby zahraničním zákazníkům, důležitým nástrojem pro úspěšnou propagaci firmy, rozvíjení a udržování obchodních plánů a vztahů se zákazníky a partnery je účast na zahraničních veletrzích.

Čeští exportéři mohou získat podporu prostřednictvím programu Marketing.

Již v minulém programovém období 2007-2013 byly dotace z  OPPI určeny k účasti a propagaci českých firem na zahraničních veletrzích.

Priority programového období 2014-2020 v rámci programu Marketing zůstávají téměř stejné. Tento dotační titul patří mezi jednu z tradičních a oblíbených výzev v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podporuje aktivity, vedoucí k usnadnění vstupu na zahraniční trhy, zejména prostřednictvím individuálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách, či služeb s tímto spojených. Jedná se například o externí dopravu exponátů, stánků a jejich vybavení, grafický návrh stánku, účastnické poplatky (registrační poplatek, voda, elektřina apod.), marketingové propagační materiály, stavba stánku, pronájem výstavní plochy a další.

Program umožňuje navštívit maximálně 15 veletrhů za 3  roky, z toho max. 5 veletrhů za rok. Faktické místo dopadu realizovaného projektu musí být na území České republiky mimo hlavního města Prahy.

Výhradními příjemci jsou pouze malé a střední podniky, tj. do 250 zaměstnanců, které mohou získat finanční prostředky až ve výši 5 mil. Kč za projekt. Dotace může tvořit maximálně 50  % všech způsobilých výdajů v rámci podporovaných aktivit, nehledě na to, zda se jedná o malý či střední podnik.

Realizace projektu nesmí být delší než 36 měsíců, udržitelnost je stanovena na 5 let. V programu Marketing je velmi důležitá propagace. I když nemá žadatel podporu přislíbenou a zahájí realizaci projektu ihned po podání žádosti, musí zahájit i propagaci. Způsobilé výdaje vznikají po podání Žádosti o  dotaci. V rámci programu Marketing může žadatel podat pouze jeden projekt.

O tento dotační titul je ze strany podnikatelů poměrně velký zájem, který stále roste. V programovém období 2014-2020 byla v první výzvě stanovena výše alokace na 300 mil. Kč, přičemž částka podaných žádostí o podporu byla téměř 434  mil. Kč. V  rámci druhé výzvy činila alokace celkem 450 mil. Kč a  podaných žádostí o podporu bylo celkem 340, kdy částka činila více než 493 mil. Kč. Většina podaných projektů v rámci druhé výzvy se nyní nachází ve stádiu věcného hodnocení.

Je zde předpoklad, že Výzva III. by měla být vyhlášena v prvním kvartálu roku 2018.

​Podařilo se aneb jeden příklad za všechny

Společnost, která se zabývá výrobou plastových výrobků určených především pro zahradničení, dětské zimní sporty a  sortiment pro domácnost, získala 50% dotaci prostřednictvím první výzvy programu Marketing. Tyto finanční prostředky pokryjí financování účasti na zahraničních veletrzích, a to konkrétně v Německu. Společnost vyváží své produkty zejména na trhy Západní, Střední a Východní Evropy. Nejvýznamnější odběratelé pocházejí z Německa a Nizozemí - z tohoto důvodu je nutné s těmito zákazníky obchodní vztahy více rozvíjet, což se bez účasti na zahraničních veletrzích neobejde. Společnost navíc díky dobrým referencím získává na veletrzích nové zákazníky a posiluje tak postavení na trhu v rámci tohoto tržního segmentu.

Firma v rámci projektu získala finance na účast na 3 veletrzích v Německu, a to po dobu 3 let. Společnost se tedy může daného veletrhu zúčastnit až 3x. Podpora je totiž poskytována na účast na veletrzích po dobu 36 měsíců s tím omezením, že za dobu trvání projektu se příjemce dotace může zúčastnit maximálně 15 veletrhů.

Společnost si v rámci dotace zafinancovala dodavatele, který vyhotovil na klíč veletržní stánek včetně grafického návrhu. Dodavatel zajistil instalaci stánku včetně veškerého vybavení a  dopravu exponátu na veletrh a zpět. Projekt je rozdělen celkem do 3 etap, kdy v každé etapě se firma zúčastní 3  veletrhů. Po ukončení každé etapy je podána žádost o  platbu ve výši 50 % způsobilých nákladů. Z dotace jsou hrazeny poplatky spojené s účastí na veletrhu.

Podnikatelé mají dále možnost prostřednictvím programu Marketing zafinancovat i propagační materiály v tištěné (letáky, prospekty, brožury atp.) a elektronické podobě (CD, DVD/ flash disk prezentace), dále pak inzeráty v zahraničním tisku ve formě pozvánky na veletrh a to včetně grafických návrhů, překladů do cizích jazyků a tisku.

Pár praktických rad pro žadatele

Chcete-li být úspěšní při realizaci svých obchodních plánů v  zahraniční, zaměřte se rovněž na propagační aktivity, které zahrnují účast na veletrzích. Při přípravě projektu si především dobře promyslete, kterých veletrhů se chcete účastnit a dobře sestavte jejich harmonogram. Berte především v potaz to, kolika veletrhů se mohou vaši zaměstnanci vzhledem k dalším obchodním aktivitám účastnit. Pokud do žádosti napíšete, že se chcete zúčastnit 10 veletrhů, tak je budete muset v případě získání dotace absolvovat.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 165, červen 2017

Autorem článku je Erste Grantika Advisory, a.s

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem