Splníme Vám víc než jen 3 přání

Projekt: Optimalizace autobusového terminálu Blansko

Operační program: IROP – Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl: 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Kolová výzva č. 24: Výstavba a modernizace přestupních terminálů

Výše investice: 53 518 000 Kč

Výše poskytnuté dotace: 42 500 000 Kč

Předmět žádosti o dotaci

Předmětem žádosti o dotaci byla rekonstrukce autobusového terminálu v Blansku. Žadatelem byla společnost ČAD Blansko a.s., dopravce zajišťující dopravní obslužnost v pravidelné linkové dopravě. Většina předmětného území je v majetku žadatele. Autobusový terminál navazuje na vlakové nádraží, dále na vybudované P+R parkoviště a přímo v terminálu je možnost přestupu na MHD Blansko.

Popis výchozího stavu

Autobusové nádraží v Blansku z 50. let 20. století potřebovalo rekonstrukci již delší dobu. Blansko je vstupní branou pro cestující do hojně navštěvovaného Moravského krasu, blízká poloha vlakového nádraží také umožňuje cestujícím využívat návazných spojů železniční dopravy. Provozní budova autobusového nádraží byla ve velmi špatném stavu, byly zde ostudné toalety a další zázemí. Na jednotlivých nástupištích nádraží chyběly přístřešky, informační tabule o příjezdech a odjezdech byly miniaturní a nedostatečné, nemluvě o kolizním provozním schématu nádraží.

Zdroj: ČAD Blansko

Zdroj: ČAD Blansko

Realizace projektu

Zrekonstruovaný autobusový terminál je v ostrém provozu od 1. 8. 2018 a nabízí cestujícím 16 zastřešených nástupišť, zbrusu novou budovu s čekárnou otevřenou od 5:00 do 23:00 a bezplatnými toaletami. Součástí terminálu je i bezplatná úschovna kol B+R. Ročně terminál odbaví okolo 1,4 milionu cestujících. Blansko se tedy dočkalo moderního autobusového terminálu, který se podařilo zrealizovat s výrazným finančním příspěvkem z fondů EU (cca 80 % celkové investice).

Role Grantiky

Naše společnost zajistila zpracování žádosti o dotaci, včetně realizace zadávacího řízení na zhotovitele díla. V současné době byla podána žádost o platbu, přičemž Grantika bude zajišťovat i další služby dotačního managementu po dobu udržitelnosti projektu, tzn. 5 let.

Zdroj: ČAD Blansko

Zdroj: ČAD Blansko

Zdroj: ČAD Blansko


Autorem článku je Filip Fišer, Erste Grantika Advisory, a.s.

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem