Splníme Vám víc než jen 3 přání

Program Investeu: Oživování investiční aktivity Unie pokračuje

Když před čtyřmi lety přišla Evropská komise s návrhem Investičního plánu pro Evropu (tzv. Junckerův balíček), který měl za cíl aktivovat původně 315 miliard eur do roku 2018, mnozí o jeho úspěchu pochybovali.

Klesající trend investic se však podařilo zvrátit a plán byl v roce 2017 prodloužen do roku 2020 včetně navýšení investičního cíle na 500 miliard eur. K letošnímu červenci byly aktivovány investice ve výši 335 miliard eur. Dosavadní výsledky jsou dostupné on-line na stránkách Evropské komise.

Ačkoliv se investiční podmínky v Evropské unii zlepšily, stále je jejich úroveň nízká. Evropská komise tak chce i v dalším období 2021-2027 podporovat investiční aktivitu a to skrze program InvestEU. Program je propojením řady stávajících finančních programů a rozšířením Investičního plánu pro Evropu.

Bude se skládat z investičního fondu, poradenského centra a webového portálu, přičemž úkolem fondu bude i nadále mobilizace veřejných a soukromých investic. Na fond navrhuje Komise vyčlenit celkem 15,2 miliard eur, z rozpočtu EU tedy bude moci být poskytnuta záruka o velikosti 38 miliard eur. Očekává se, že se v průběhu 7 let podaří aktivovat investice o velikosti 650 miliard eur.

Podporovány mají být dle návrhu celkem 4 oblasti:

  1. Udržitelná infrastruktura - Financování projektů v oblasti udržitelné energetiky, digitální konektivity, dopravy, oběhového hospodářství, vodohospodářské, odpadové a jiné environmentální infrastruktury a dalších.
  2. Výzkum inovace a digitalizace - Financování projektů v oblasti výzkumu a inovací, uplatnění výsledků výzkumu na trhu, digitalizace průmyslu, růstu a rozvoje inovativních podniků, umělé inteligence a dalších.
  3. Malé a střední podniky - Usnadnit malým a středním podnikům a společnostem se střední tržní kapitalizací přístup k finančním prostředkům.
  4. Sociální investice a dovednosti - Financování projektů v oblasti dovedností, vzdělávání, odborné přípravy, sociálního bydlení, škol, univerzit, nemocnic, sociálních inovací, zdravotní péče, dlouhodobé péče a zpřístupňování, mikrofinancování, sociálního podnikání, integrace migrantů, uprchlíků a zranitelných osob a dalších.

Program by nyní měl být více flexibilní, aby dokázal rychle reagovat na změny priorit, a bude mít jednotnou strukturu řízení. Řadu různých finančních nástrojů a jejich pravidel tak bude sdružovat jeden fond.

Finančním partnerem fondu zůstává Evropská investiční banka, za určitých podmínek se mohou stát partnery také celostátní a regionální podpůrné banky a další instituce.

Státy EU budou mít také možnost část prostředků přidělených z fondů politiky soudržnosti převést do rozpočtové záruky InvestEU. Pokud tak některá ze zemí učiní, prostředky pak budou určeny přímo pro ni.

Poradenské centrum, které je dalším pilířem programu, propojí 13 různých poradenských služeb, které jsou již nyní k dispozici, do jednoho místa. To bude poskytovat technickou podporu, pomoc při přípravě, rozvoji i provádění projektů.

Třetí složkou programu je Evropský portál investičních projektů, který je databází investorů i jednotlivých projektů a zajišťuje jejich propojení a viditelnost.

Více informací je k dispozici na: InvestEU I EFSI I EIF


 

Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 180, září 2018

Autorem článku je Tereza Hrtúsová

 

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem