Splníme Vám víc než jen 3 přání

POMŮŽE NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA KE SPLNĚNÍ CÍLŮ?

Zákony provází řada problémů a kritiky

Mezi vážné problémy patří rozdíly v datech o odpadovém hospodářství. Mezi daty ČSÚ a MŽP je stále rozdíl cca 2 miliony tun v roční produkci komunálních odpadů. Je produkce spíše 3,5 nebo 5,5 milionů tun? To je rozdíl poměrně podstatný, a to jak pro stát, tak samozřejmě pro investory.

Další podstatnou slabinou balíku je fakt, že zde nejsou nástroje na podporu recyklace. MŽP na to bylo upozorněno již v připomínkovém řízení. K této věci byl zaslán i otevřený dopis ministru Brabcovi podepsaný 19 oborovými svazy a svazy cca 2 000 obcí a měst. ČR má být schopná za 15 let přesouvat dalších více než 1,43 milionů tun komunálních odpadů ročně do finální recyklace. Je třeba s tím začít co nejdříve, cíl je to dosti náročný. Vláda však stále neumí vysvětlit, jak zajistí, aby odpady odkloněné ze skládek šly v dostatečné míře právě na předepsanou recyklaci a jen nekončily jako neupravená směs namísto skládek v nových spalovnách (ZEVO). Spalovny přitom EU již nehodlá podporovat a říká to opakovaně.

Evropa jasně vytyčila strategii a cíle na podporu recyklace. Má se omezovat i samotná produkce odpadů. Nové české zákony řeší dostatečně odklon od skládek, to ano. Evropský cíl je stanoven k roku 2035 na 10 % skládkovaných odpadů. Návrh zákona chce tento cíl splnit již k roku 2030. Pokud s tím budou obce, které to celé mají zaplatit souhlasit, pak je to v pořádku. Je to sice o poznání dražší řešení, ale pokud to bude pro obce prioritou, pojďme touto cestou. Vůbec však není řešen ten klíčový cíl EU, a to je ke stejnému roku 2035 zajistit 65 % recyklaci komunálních odpadů.

Skládkovací poplatek

Navýšení skládkovacího poplatku nepochybně povede k potřebnému odklonu odpadů ze skládek. Těžko si představit, že by ČR nesplnila evropský cíl k omezení skládkování závazně stanovený článkem 5 odst. 5 směrnice EU k roku 2035. Cíl bude nepochybně splněn, zákon k tomu obsahuje široké spektrum nástrojů. Jiná věc je, proč je poplatek navýšen zrovna na 1850 Kč. Je spočítáno a na Slovensku to použili i do svého zákona, že odpad ze skládek lze efektivně odklonit již při poplatku mezi 1 100 a 1 200 Kč. Investoři do spaloven veřejně požadovali poplatek minimálně 1 500 Kč, aby se jim provoz spaloven na neupravený směsný komunální odpad vyplatil. MŽP jim vyšlo vstříc a v zákoně je aktuálně poplatek 1 850 Kč. Je však známým faktem, že výše skládkovacího poplatku nezajistí navýšení recyklace a prakticky nemá na výši recyklace vliv. Zákon tedy nepochybně dokáže zajistit přesun odpadů ze skládek do spaloven. Ale chybí zde úvaha, na co nám to jako České republice bude, když závazné cíle máme stanoveny k recyklaci, a to na minimálně 65 % komunálních odpadů. Každý si odpovězte, kolik vyprodukovaných odpadů musíme na začátku třídit a zpracovat, abychom byli schopni na konci ve finálních produktech recyklace využít 65 % komunálních odpadů? Určitě o poznání více, že? A co se tedy potom bude spalovat v nových spalovnách na neupravený směsný odpad?

Termín ukončení skládkování

Ministr Brabec opakovaně řekl, že MŽP posunulo původní, poslaneckým návrhem prosazený rok 2024 na základě žádosti obecních svazů SMO ČR a SMS ČR. Ty odkazovaly na evropský termín roku 2035 a na zbytečné významné zatěžování rozpočtů obcí a měst o 11 let přísnějším a dražším nastavením. EU je environmentálně nejambicioznější společenstvo států a širokým konsenzem stanovila své nové závazné cíle. Chápu obce a města v jejich snaze o hájení svých ekonomických zájmů. Současně je třeba ocenit, že obce hodlají vysoké evropské cíle respektovat, pomoci je naplnit a také jejich splnění z velké části zaplatit.

Podpora recyklace

Potřebné funkční nástroje na podporu recyklace v ČR definovala skupina odborníků RecHelp a zveřejnila jich celkem

Inspiraci skupina brala i v zahraničí a také v materiálech Evropské komise a Evropského parlamentu. Pro příklad uveďme některé nástroje – snížená DPH na recyklované výrobky, snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu, tzv. zelené státní zakázky podporující recyklaci, zvýhodnění recyklace v rámci daně z příjmu, definování efektivních nástrojů k motivaci samotných výrobců obalů a výrobků, příprava standardů pro sekundární plasty, apod. Smutné ale je, že stále žádný z nástrojů na podporu recyklace není obsažen v balíku navrhované nové české odpadové legislativy.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 195, prosinec 2019

Autorem článku je Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem