Splníme Vám víc než jen 3 přání

Politika soudržnosti po roce 2020

Po zveřejnění návrhu podoby dlouhodobého rozpočtu Unie po roce 2020 Komise představila také řadu návrhů pro konkrétní oblasti. První z nich se týká soudržnosti, tedy politiky, jejímž cílem je hospodářsky a sociálně sbližovat jednotlivé regiony EU.

Modernizace a zjednodušení…

Komise navrhuje tuto politiku především modernizovat a docílit menší byrokratické zátěže. Celková částka, která pro ni byla vyčleněna činí 373 miliard eur a má podporovat inovace, malé a střední podniky, digitální technologie, průmysl či nízkouhlíkovou ekonomiku. I nadále bude částka rozdělována na základě třech kategorií regionů: méně rozvinuté, přechodové a více rozvinuté regiony.

Změnou oproti aktuálnímu období 2014-2020 je menší počet tématických cílů, kterých je v současnosti celkem 11. V  budoucnu se má politika soudržnosti zaměřit na 5 cílů:

  1. Inteligentnější Evropa - inovace, digitalizace, ekonomická transformace a podpora malých a středních podniků;
  2. Zelenější, bezuhlíková Evropa - provádění Pařížské dohody a investice do transformace energetiky, obnovitelných zdrojů a boj proti změně klimatu;
  3. Propojenější Evropa - strategické dopravní a digitální sítě;
  4. Sociálnější Evropa - provádění evropského pilíře sociálních práv a podpora kvalitní zaměstnanosti, vzdělávání, dovedností, sociálního začleňování a rovného přístupu ke zdravotní péči;
  5. Evropa bližší občanům - podpora místně vedených strategií rozvoje a udržitelného rozvoje měst v celé EU.

Novinkou, která by mohla přinést méně složitá pravidla a  mírnější kontroly pro příjemce dotací, je sloučení sady předpisů pro všech 7 fondů do jednoho souboru.

Přidělování prostředků se nyní zakládá převážně na hrubém domácím produktu na obyvatele. Toto kritérium zůstane i v budoucnu rozhodujícím, přibudou však ještě nové ukazatele jako nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání, změna klimatu a přijímání a integrace migrantů. Měla by tak být lépe zohledněna ekonomická a sociální situace v jednotlivých regionech.

Jedním z nových prvků je také posílení vazby na evropský semestr. To přispěje k vytvoření příznivých podmínek v EU pro podnikání a investice. Strukturální reformy jsou v rámci politiky soudržnosti podporovány již nyní (např. skrze předběžné podmínky, které musely státy splnit pro získání finančních prostředků). Nyní však Komise navrhla nový a posílený program na podporu reforem, jehož objem by měl činit 25 miliard eur.

ČR: ekonomický růst, rekordně nízká nezaměstnanost a tedy méně peněz…

V případě České republiky či Polska a Maďarska má nejen nová metodika výpočtu za následek nižší celkovou alokaci finančních prostředů. Ekonomicky se nám daří lépe a je tedy logické, že se prostředky sníží a poputují do chudších regionů. I nadále však zůstaneme čistými příjemci z evropského rozpočtu. V období 2021-2027 bychom měli získat až 20,1 mld. eur (uvedeno ve stálých cenách).


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 177, červen 2018

Autorem článku je Tereza Hrtúsová

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem