Splníme Vám víc než jen 3 přání

Po čertech důležitá sezóna právě začíná

Když se aktéři evropského integračního dění někdy v polovině července přesouvali na srpnový oddych, po dlouhé době skepse a pesimismu panoval tentokrát na jejich tvářích alespoň nepatrný náznak optimismu. Asi právem.

Ekonomika EU se konečně rozjela napříč svojí členskou základnou; někde sice těsně nad ponorem, ale pořád roste, jinde již začínají varovně hovořit o jejím přehřívání. Balík návrhů nových rozpočtových pravidel a řada v nich obsažených inovativních přístupů zaujal a zaměstnal řadu aktérů natolik, že už jim nezbyl čas na roupy a vymýšlet nepodstatné. Ani s euro-zónou jako projektem, platformou to již nevypadá tak bledě, jako ještě před třemi lety. Řecko se po téměř dekádě opět vydalo na finanční trhy, když svěrací kazajku a záchranný kruh nahradilo bedlivé oko německého plavčíka, který mu bude ještě pár dekád signalizovat, kam a jak rychle může plavat.

Obrovské rozpaky však vzbuzuje stav před brexitem, zvláště pak zoufale bezradný výkon britských představitelů v naplňování původního snu, jež se za dva roky proměnil v černočernou noční můru a jež již ani nelze maskovat asertivně sebevědomými výrazy členů tamní exekutivy.

Začíná sezóna, jejíž start i přes eskalaci situace v saskokamenickém Podkrušnohoří či podivné signály z Itálie vyhlíží konstruktivně a mírně optimisticky. Má na pořadu notně nabitou agendu, plnou velmi zajímavých souborů, jež vedle nezbytných politických emocí vyžadují především zdravý rozum, chladnou hlavu a dokonalou věcnou připravenost. Sezóna, jejíž mimořádná důležitost bude akcelerovat s časem a již nyní je zřejmé, že vyvrcholí až na svém konci. Oním vrcholem budou v závěrečné květnové dekádě příštího roku dozajista nejočekávanější volby do Evropského parlamentu, jež je datována rokem 1979, kdy poprvé měli občané tehdejších Evropských společenství možnost přímo si zvolit své evropské zákonodárce.

Není rozhodně náhoda, že u každého nyní k diskusi předkládaného významného dokumentu agendy o evropské budoucnosti (kupříkladu právě o onom budoucím Evropském rozpočtu), nelze nenalézt těžko skrývaný apel, aby došlo k jeho přijetí a schválení nejlépe do jara 2019.

Volby do Evropského parlamentu jsou, jak jsme zmínili, na konci května; jejich výsledek předurčí i budoucí složení Evropské komise, jež by měla být konstituována v lůnu příštího podzimu. S volebními výsledky je viděno nynější perspektivou možné doslova všechno. Mnozí očekávají totální změnu nynější struktury evropské politické reprezentace.

Ti, kteří mají z této změny strach, staví tento pocit nad očekávání, že Evropský parlament zaplaví mnoho nových poslanců, kterým je dostředivé a prointegrační evropské směřování a uvažování zcela cizí a jejichž jediným cílem pro naplnění svého mandátu je naprostá demontáž toho, co je nazýváno Evropskou unií.

A pokud jejich zájem nebude až takto likvidační, minimálně nebudou chtít být v rámci logické a fungující struktury protikladem, ale naopak partnerem Rady EU při přijímání klíčových rozhodnutí o EU.

Tím by se celý integrační proces v EU buď ocitl v drtičce čekající na sešrotování (vybavme si některé tristní situace z britského čekání na odchod), anebo v mrazáku, který by nominálně konzervoval architekturu unijních institucí, ale všechny výlučné i sdílené pravomoci EU by byly vráceny zpět členským státům.

My všichni bychom se vrátili nějakých 30 let nazpět. I to je samozřejmě model, se kterým se dá žít. Není to však model optimální a činí Evropu neuvěřitelně zranitelnou na poli ekonomickém i geopolitickém.

A přistupovat k němu dobrovolně s vírou, že budoucnost bude lepší, než rozhodně ne špatná současnost je hodně ambiciózní až naivní. Držme si tedy palce k tomu, že až se budeme příští rok v létě rozjíždět na další zasloužený oddych, bude nálada po nyní zahájené sezóně alespoň tak dobrá jako byla letos. Černých můr, černých scénářů a černých zkušeností si evropský kontinent v ne zcela vzdálené minulosti „užil“ až až.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 180, září 2018

Autorem článku je Petr Zahradník

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem