Splníme Vám víc než jen 3 přání

Obchodní dohodu s Mercosur se podařilo dotáhnout do konce

Evropské komisi se podařilo vyjednat největší obchodní dohodu v dějinách, která může ušetřit čtyři miliardy eur ročně a vytvoří trh pro téměř 800 milionů lidí.

Dvacet let jednání je u konce, zástupcům Evropské unie a jihoamerického sdružení Mercosur se podařilo najít politickou shodu na prozatím největší obchodní dohodě v dějinách.

Mercosur tvoří státy Argentina, Brazílie, Uruguay a Paraguay, což znamená, že spolu s EU bude smlouva zahrnovat dalších 780 milionů obyvatel.

Smlouva o volném obchodu s Mercosur je opravdu vyjímečná. Nejen tím, že první jednání se uskutečnila už v roce 2000, jde především o výši obchodu a výhody, které s sebou nese. Pokud jde o objem snížených cel, jejich hodnota bude čtyřikrát větší než v případě nedávno podepsané obchodní dohody s Japonskem. Státy EU by tak mohly na nižší dovozních clech ušetřit až čtyři miliardy eur ročně.

Velkou roli ve vyjednávání sehrála i snaha eliminovat cla, která jsou stanovena na automobilový průmysl, protože výrobci aut se museli potýkat se cly ve výši 35 %, v případě automobilových součástek šlo o cla ve výši 14 až 18 %.

I vzhledem k významnosti totoho sektoru byl automotive (vedle dovozu hovězího masa do EU) hlavním důvodem dlouhých průtahů a silných lobbistických zájmů.

Cla prakticky zmizí i v odvětví strojírenské techniky, chemickém průmyslu, oblasti farmaceutik či oděvního průmyslu. Rapidní snižování celních bariér se ale dotkne i zemědělského sektoru. Obchodní smlouva je přitom jen částí obsáhlé asociační dohody. Ta sestává kromě obchodního pilíře také z pilíře politického a kooperačního, na kterých vyjednavači nalezli shodu už v loňském roce.

Tyto pilíře v sobě zahrnují politický dialog a spolupráci v oblastech jako je migrace, digitální ekonomika, výzkum a vzdělávání, lidská práva, boj proti terorismu, kyberkriminalita a praní špinavých peněz nebo v oblasti ochrany životního prostředí.

Oficiální schválení dohody ještě není dokončeno.

V nejbližší době se bude pracovat na právní revizi celého textu. Finální podobu následně Komise nechá přeložit do všech oficiálních jazyků EU. Poté bude následovat schválení v Evropském parlamentu a v Radě EU.

Dohoda s Mercosurem je další v řadě obchodních smluv, které EU v posledních letech uzavřela se zeměmi po celém světě. Po neúspěchu Transatlantického investičního partnerství (TTIP) mezi EU a USA se totiž bruselští vyjednavači zaměřili na jiné partnery.

Po přijetí rozsáhlé obchodní dohody s Kanadou (CETA) následovala prozatím největší obchodní dohoda uzavřená s Japonskem. Dlouho na sebe nenechal čekat ani podpis dohody o zóně volného obchodu se Singapurem. Očekává se, že krátce po Mercosuru přijde na řadu další dohoda, tentokrát s Vietnamem.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 190, červenec 2019

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem