Splníme Vám víc než jen 3 přání

Nová pravidla pro trh se zemním plynem

Novou podobu pravidel pro trh s plynem, předběžně dohodnutou s členskými zeměmi, potvrdilo při hlasování plénum Evropského parlamentu. Úprava pravidlům evropského jednotného trhu podřizuje všechny plynovody vedoucí z jiných zemí na území států EU a v jejich pobřežních vodách. V praxi tak například nový plynovod Nord Stream 2 po dnu Baltského moře bude muset provozovat jiná společnost než ruský gigant Gazprom.

Evropská unie v současnosti pro svoji spotřebu více než 70 % zemního plynu importuje, a to především z Norska, Alžírska a hlavně z Ruské federace. S úpravou pravidel přišla Evropská komise v roce 2017 ve snaze zajistit větší právní jistotu pro dodavatele i spotřebitele a zvýšit bezpečnost dodávek. Členské státy se předběžně s europarlamentem na podobě textu přijatelné pro obě strany shodly letos v únoru. Pravidla začnou platit 20 dní po zveřejnění v oficiálním věstníku EU, přičemž země budou mít devět měsíců na příslušné změny ve vlastních národních pravidlech.

Podle nových pravidel bude Evropská komise oprávněna zmocnit členský stát, kde by měl plynovod vstupovat na unijní území, k zahájení rozhovorů o dodávkách plynu, pokud by to podle ní nebylo v konfliktu s právem EU nebo nepředstavovalo hrozbu pro hospodářskou soutěž nebo bezpečnost dodávek. Před udělením výjimky bude Komise muset věc konzultovat s ostatními státy Unie. Jinak budou dohody o nových plynovodech ze zemí mimo EU zcela v evropské kompetenci.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 188, květen 2019

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem