Splníme Vám víc než jen 3 přání

Next Generation EU aneb návrh na fond obnovy

Evropská komise na konci května zveřejnila nový návrh víceletého finančního rámce pro období 2021-2027. Jeho součástí je plán na záchranu evropských ekonomik.

Zveřejněný balíček má dvě části – dlouhodobý rozpočet EU zaměřený na již stanovené priority, který vychází z již předložených návrhů, a nástroj označený jako „Next Generation EU“. Právě tento nástroj v sobě ztělesňuje dlouho očekávány plán obnovy evropské ekonomiky.

Plán obnovy má členským státům poskytnout celkem 750 miliard eur. Komise jej chce financovat z peněz, které si jménem celé EU výhodně půjčí na finančních trzích. Spolu s investičními iniciativami obsaženými ve víceletém finančním rámci by měl evropský rozpočet na obnovu ekonomiky čítat celkem 1,85 bilionu eur. Nástroj pro obnovu ekonomiky bude mít tři pilíře:

Prvním jsou investice a reformy ve členských státech. Komise chce v rámci tohoto pilíře vyčlenit 560 miliard eur na ekologickou a digitální transformaci. Peníze by se měly rozdělovat formou úvěrů i grantů. Zatímco na půjčky má jít 250 miliard eur, zbývajících 310 miliard si mají členské země rozdělit ve formě dotací. Součástí tohoto pilíře je také 55 miliard eur, které získají v rámci politiky soudržnosti nejvíce postižené země EU. Tento nástroj Komise označila jako REACT-EU a fungovat by měl pouze do konce roku 2022. Dalších 40 miliard eur by mělo jít do Fondu spravedlivé transformace, jehož cílem bude pomoci zemím s odklonem od uhelné energetiky. Pilíř pak obsahuje také 15 miliard eur určených pro zemědělství a rozvoj venkova.

Druhým pilířem jsou soukromé investice. Komise chce uvolnit 31 miliard eur, které by mohly mobilizovat až 300 miliard eur soukromých investic zaměřených na podporu evropských firem. Aktualizovat by se měl také již existující program InvestEU. Disponovat by měl 15,3 miliardami eur.

Třetím pilířem je podpora evropského zdravotnictví. Obsahuje nový program EU4Health (EU pro zdraví) s rozpočtem 9,4 miliardy eur. Další 2 miliardy by měly jít na mechanismus rescEU, jehož cílem je pomáhat členským státům v nouzi, například distribucí zdravotnických pomůcek. Klíčovou položkou třetího pilíře je 94,4 miliardy eur určených pro program Horizon Europe, který podporuje vědu napříč Evropou. Celkem 16,5 miliardy eur hodlá Komise vyčlenit na humanitární pomoc a další zahraniční aktivity.

Plán obnovy by se podle Komise měl opírat o tři priority – Zelenou dohodu pro Evropu, vnitřní trh a princip spravedlnosti.

Nástroj v celkové hodnotě 750 miliard eur doplňuje víceletý finanční rámec pro rok 2021-2027. A právě finančním rámcem chce Evropská unie za půjčky na finančních trzích ručit.

Své dluhy chce Evropská komise začít splácet až v roce 2028 s tím, že do roku 2058 by se měla úvěru zcela zbavit. Se splácením dluhu mají EU pomoci nové vlastní zdroje unijního rozpočtu, mezi kterými by se měly objevit výnosy ze systému obchodování s emisními povolenkami či z mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích. Ve vzduchu visí také možnost zavedení celoevropské digitální daně, daně z transakcí nadnárodních společností nebo daně z produkce nerecyklovatelných plastů. Zavedení vlastních zdrojů rozpočtu ve svých rezolucích podpořil i Evropský parlament, ČR na ně ale pohlíží skepticky. Ještě před zveřejněním návrhu měla výhrady k myšlence, že by se EU měla společně zadlužit.

O podobu fondu obnovy se povede tvrdá debata. První příležitost budou mít premiéři a prezidenti zemí EU již 19. června, kdy by se měl uskutečnit summit lídrů EU.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 201, červen 2020

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem