Splníme Vám víc než jen 3 přání

NEXT GENERATION EU

Svůj návrh plánu na oživení Evropy představila Evropská komise 27. května. Kromě posíleného víceletého finančního rámce pro období 2021-2027 Komise navrhla nový nástroj "Next Generation EU", který bude součástí rozpočtu a jeho celková výše by měla činit 750 miliard eur. Společně s dlouhodobým rozpočtem by tak celková finanční kapacita měla dosáhnout na 1,85 bilionu eur.

Nový nástroj „Next Generation EU“ by měl získat prostředky dočasným zvýšením stropu vlastních zdrojů EU na 2 % HND EU, což Komisi umožní využít svůj silný úvěrový rating k zapůjčení prostředků ve výši 750 miliard eur na finančních trzích. Prostředky budou poskytovány prostřednictvím programů EU a spláceny po dlouhou dobu v rámci budoucích rozpočtů EU – nejpozději do roku 2058 (ne však před rokem 2028). Dále je součástí plánu Komise také návrh na pozměnění stávajícího VFR 2014–2020 tak, aby již v roce 2020 byly k dispozici dodatečné finanční prostředky ve výši 11,5 miliardy eur. Nástroj Next Generation EU by se měl skládat ze tří pilířů:

 1. Podpora členských států v oblasti investic a reforem:
  • Facilita na podporu oživení a odolnosti s prostředky ve výši 560 mld. eur nabídne podporu na investice a reformy.
  • Navýšení prostředků stávajících programů politiky soudržnosti od současnosti do roku 2022 o 55 mld. eur v rámci nové iniciativy REACT-EU.
  • Posílení Fondu pro spravedlivou transformaci o 40 mld.eur (přechod na klimaticky neutrální ekonomiku).
  • Navýšení prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova o 15 mld. eur.
 2. Nastartování ekonomiky EU prostřednictvím pobídek pro soukromé investice:
  • Nástroj pro podporu solventnosti má mobilizovat soukromé zdroje na podporu evropských společností. Bude mít rozpočet ve výši 31 mld. eur s cílem uvolnit 300 mld. eur.
  • Zvýšení kapacity programu InvestEU na 15,3 mld. eur.
  • Díky příspěvku ve výši až 15 mld. eur z nástroje „Next Generation EU“ má nová facilita pro strategické investice (v rámci InvestEU), generovat investice do výše 150 mld. eur.
 3. Ponaučení z krize:
  • Nový program „EU pro zdraví“ s rozpočtem 9,4 mld. eur.
  • Mechanismus civilní ochrany Unie – rescEU bude rozšířen a posílen o 2 mld. eur.
  • Program Horizon Europe bude posílen o 94,4 mld. eur (financování výzkumu v oblasti zdraví, odolnosti a ekologické a digitální transformace).
  • Podpora globálních partnerů Evropy prostřednictvím dalších 16,5 mld. eur na vnější činnost.
  • Další navýšení programů EU v souladu s potřebami oživení a strategickými prioritami.

Více informací k návrhu je k dispozici na stránkách Evropské komise.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 201, červen 2020

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem