Splníme Vám víc než jen 3 přání

Malé a střední firmy se stávají závislé na dotacích

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) ve spolupráci s ERSTE Bank a agenturou Ipsos provedla výzkum o vlivu dotací na rozvoj malých a středních firem.

Průzkumu se zúčastnilo 500 respondentů z řad malých a  středních firem. Ze zjištění vyplývá, že firmy si uvědomují velmi dobrou příležitost získat dodatečné zdroje pro svůj rozvoj a věnují tomu nemalou pozornost. Každá osmá firma sleduje pravidelně vypisování dotačních titulů, téměř třetina příležitostně.

Celkem 39 % malých a středních firem alespoň jednou žádalo o  dotace, pravidelně žádá o dotace třetina firem s 50 až 250 zaměstnanci. Téměř čtvrtina firem potom žádala o dotační podporu i opakovaně.

Velmi dobře vychází i úspěšnost žádostí, neboť dvě třetiny z oslovených žadatelů zdroje skutečně získalo, přičemž 42  % podniků čerpá částku větší jak milion. Větší úspěšnost je překvapivě u firem, které si žádosti zpracovávaly samy. Při zpracování dotačních žádostí 41 % firem využívá externí společnosti, která žádosti zpracovávají, téměř stejné množství podnikatelů si naopak dokumentaci vyřizují výhradně vlastními silami.

Firmy nejvíce využívají dotace pro investiční rozvoj podniků a dále v oblasti vzdělávání zaměstnanců. V těchto dvou oblastech se čerpá více jak polovina všech zdrojů.

O tom, že se dotace začínají stávat zcela klíčovým nástrojem pro firemní investice, svědčí i to, že třetina všech firem, které je využívají, tvrdí, že by bez dotace do investice nikdy nešlo, dalších 16 % by sice investovalo, ale až později.

Celkem 4 % firem žádající o  dotace připouštějí, že by bez dotací skončily. Pro 13 % malých a středních firem byla investice zásadní pro udržení konkurenceschopnosti firmy. Plných 27 % na ně zásadně sází ve svém rozvoji a pro polovinu podnikatelů je to slušná šance pro posun. Z  průzkumu vyplývá, že výše poskytovaných dotací činí u 27 % firem z nich částku vyšší, než je 50 % z celkové investice.

Téměř 3/4 firem má pozitivní zkušenost s čerpáním dotací a   grantů, nicméně spokojenost klesá s velikostí firmy. Malým firmám vadí administrativa, živnostníci nejsou spokojeni s tím, že není dostatek tzv. malých dotací.

Z vysokého podílu dotovaných projektů je zřejmé, že řada firem rozhoduje o investicích na základě toho, zda jsou na ně dostupné dotace. Z toho vyplývá velká odpovědnost vyhlašovatelů programů.

Vývoj v příštích letech ukáže, jestli dotační programy a jejich priority byly nastaveny tak, aby skutečně založily budoucí dlouhodobou prosperitu firem.

Po vyčerpání dotačních programů v tomto programovacím období se hlavním nástrojem podpory SME stanou finanční nástroje, hlavně zvýhodněné úvěry a záruky.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 170, listopad 2017

Autorem článku je Ladislav Dvořák, Manažer Kompetenčního centra znalosti trhů a trendů ČS

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem