Splníme Vám víc než jen 3 přání

Lidé si energii pro svou spotřebu chtějí čím dál více vyrábět sami

V EU přibývá lidí, kteří chtějí energii nejenom spotřebovávat, ale i vyrábět. Pro své domácnosti či podniky si proto pořizují vlastní zdroje energie, například solární panely. Motivací pro takový krok je hned několik – nejen že mohou ušetřit za elektřinu, ale také si mohou vydělat prodejem přebytečné energie do distribuční sítě, a navíc šetří životní prostředí.

Nová evropská legislativa označovaná jako zimní energetický balíček by měla samovýrobu energie zjednodušit. Součástí balíčku je totiž směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie a směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, podle kterých by lidé měli mít možnost vyrábět a prodávat elektřinu bez toho, aby čelili nepřiměřeným poplatkům.

Legislativa je proto novou příležitostí pro rozvoj samovýroby energie, ať už ze strany jednotlivců nebo tzv. energetických komunit. Záleží však, jak k její implementaci přistoupí jednotlivé členské země. Na převedení zimního balíčku do národní legislativy mají dva roky.

Směrnice o obnovitelných zdrojích, kterou Evropský parlament schválil loni v listopadu, říká, že členské státy by měly energetickým komunitám zajistit přístup k podpoře za stejných podmínek, jaké mají velcí hráči na trhu s elektřinou. Jedná se však o směrnici, kterou mohou národní zákonodárci uchopit podle svého vlastního uvážení.

Pokud by totiž obec zapojená do energetické komunity mohla ovládat část distribučního systému, mohla by si pro ni nastavit odlišné podmínky a ovlivnit cenu za odběr. Obyvatelé obce by tak mohli odebírat lokálně vyrobenou energii za příznivější ceny.

Průkopníkem komunitní energetiky v ČR je obec Kněžice, kde se ze zemědělských, potravinářských a dalších materiálů a odpadů vyrábí teplo pro většinu obce. Místní bioplynová stanice navíc produkuje elektrickou energii, která sice není využívána přímo v obci, ale je dodávána do distribuční sítě.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 191, srpen 2019

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem