Splníme Vám víc než jen 3 přání

Letní bruselská sinusoida

Instituce EU jsou zřejmě odsouzeny k tomu, že nikdy nedosáhnou souběžného stavu „vítězství zdravého rozumu“ a „klidu pro práci“; a možná je tomu dobře. Když se již zdá, že pro jeden žhavý problém může být nalezeno řešení, které zjevně nenahrává jedněm a neškodí druhým, objeví se problém jiný, kde přístup k jeho řešení připomíná spíše šťouchnutí do sršního hnízda.

Po minimálně třech letech dosti marného snažení přijmout obecně přijatelný postoj k tématu migrace se na červnovém summitu Evropské rady, zdá se, podařilo nalézt model, který je schopen otupit ostří krajních možností nabízejících se řešení a co nejméně iritovat jedny a nepřizpůsobovat se druhým. Za krajní řešení považujme na jedné straně úplné odmítání zabývat se touto věcí a tvářit se, že tento problém není „naším“, ale „jejich“ problémem; a co je nám vůbec do toho.

A na druhém pólu téměř bezbřehé uvolnění cesty pro téměř každého v bláhové představě, že absorpční schopnost Evropy je s ohledem na potenciál migrace nekonečná a že případné problémy je možné řešit až na místě poté, co se migrující přesunou do své vytoužené cílové destinace.

A tento konflikt postojů pak vedl k paradoxu ve sféře vnímání migrace. Pro ty, pro které tento problém není ten „jejich“ a kde lze obvykle počet skutečných migrantů téměř spočíst na prstech obou rukou, se migrační téma stává základem pro neúměrné a z rovnováhy zcela vychýlené zastrašování těch skupin obyvatelstva, pro které vesmír končí za humny jejich vísky, resp. které trpí vysokou mírou informační asymetrie, případně ani objektivně poučeni být nechtějí.

A na straně druhé jsou to ty země, pro které se opravdu významná migrační vlna, čítající desetitisíce až statisíce uprchlíků, stala realitou, hovoří na toto téma podstatně méně brunátně, spíše racionálně a pragmaticky, a pouze ty, které si již s problémem nevědí rady, žádají nějakou unijní solidaritu (což je koneckonců více než pochopitelné).

Červnový summit dospěl ke zdravému závěru, že vztah mezi solidaritou a zodpovědností musí být vyvážený, zřejmě ne vynucený a založený na vzájemně zastupitelných alternativách. Koneckonců, v nedávno zveřejněné smršti návrhů, které upravují budoucí podobu Rozpočtu EU na období 2021 – 2027 je migrační stopa a řešení důsledků s ní spojených, více než významná, zřetelná a patrně ku spokojenosti obou táborů; byť ten, který se k migraci příliš nemá a nepovažuje ji za úplně svůj problém, již například ústy maďarského premiéra projevil hlasitý nesouhlas (jež však též může být vnímán jako druh kouřové clony). Každopádně jak pro účely preventivních, tak restriktivních opatření je v budoucím Rozpočtu EU navrženo dost prostředků, stejně jako na pokud možno hladký průběh integrace těch migrantů, kteří již v Evropě jsou.

A jsme-li u budoucího Rozpočtu EU, za projev jisté trucovitosti lze pak označit jeden ze závěrů nedávné bilaterální schůzky Merkelová – Macron, jemuž však následný zmíněný summit nevěnoval až tak velkou pozornost (což však neznamená, že mu pozornost nebude věnována někdy příště na summitech následujících) – a sice opětovně vyjádřený návrh na vytvoření samostatného rozpočtu euro-zóny.

Jako provokace, či signál odporu může být toto oznámení vnímáno v situaci, kdy je učiněno pár dnů poté, co Evropská komise ve svých návrzích, alespoň pro tuto vývojovou fázi, tento návrh odmítá a jako kompromisní postoj navrhuje sadu opatření pod názvem zesílená rozpočtová linie euro-zóny, zaměřených na prohloubení a dokončení EMU. V této konstelaci může být opravdu snaha opětovně vrátit do hry téma samostatného rozpočtu euro-zóny jako vzdor.

Či jako projev silných států EU vůči komisnímu návrhu, který zřejmě při svém konečném schvalování projde ještě významnými proměnami. Do nich bude na straně druhé moci promlouvat též Česká republika, jež by právě v této oblasti měla snahy o prosazení samostatného rozpočtu eurozóny odmítnout; avšak s nabídkou alternativního a pro ni přínosného návrhu.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 178, červenec 2018

Autorem článku je Petr Zahradník

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem