Splníme Vám víc než jen 3 přání

Komise bude vyjednávat s USA o vzájemném obchodu

Zástupci unijních států 15. dubna na setkání Rady potvrdili mandát Evropské komise pro vyjednávání se Spojenými státy o odbourání překážek volného obchodu. Proti byla Francie, Belgie se zdržela.

Komise za členské země EU koordinuje společnou obchodní politiku, pro nové dohody nicméně potřebuje jejich pověření.

Vyjednávání s Washingtonem bude mít dvě úrovně. Jednak je cílem snížit cla na průmyslové zboží, zároveň bude Komise usilovat o zjednodušení způsobu, kterým podniky prokazují, že jejich produkty plní normy Evropské unie či Spojených států.

Podobná dohoda o odstranění cel by měla evropský export do USA zvednout o 8 %, americký export do EU o 9 %.

Spojené státy vůči Unii nadále uplatňují cla na dovoz oceli ve výši 25 procent a na dovoz hliníku ve výši deseti procent, která zavedly v loňském roce. EU na tento krok zareagovala odvetnými cly na vybrané americké zboží. Na úmyslu odbourávat obchodní bariéry se loni v létě dohodli předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a americký prezident Donald Trump. Ten tehdy slíbil, že zatím nepřistoupí k uvalení nových cel na dovoz aut z EU.

V očích Unie by se nová obchodní smlouva měla týkat pouze průmyslového zboží nebo právě automobilů, které jsou citlivým tématem pro Německo. USA zároveň chtějí vyjednávat také o širokém přístupu na unijní zemědělský trh, avšak Brusel opakovaně uvádí, že o clech a dalších bariérách v zemědělství diskutovat nebude. Na tomto bodu trvala také Francie, která naopak prosazovala jednání o opatřeních spojených s bojem proti klimatickým změnám.

Evropská komise bude moci rozhovory s Washingtonem zahájit, jakmile svůj vyjednávací mandát přijmou i Spojené státy. Komise podle AFP doufá, že dohodu uzavře do konce svého funkčního období, tedy před 31. říjnem tohoto roku.

Mandát však Komisi neumožňuje dohodu dokončit dříve, než přestanou platit americká cla na ocel a hliník. Pokud by USA uvalily další obchodní překážky pro evropské produkty, Komise může vyjednávání jednostranně ukončit.

Evropská unie a Spojené státy mají největší bilaterální obchodní vztah na světě a jejich ekonomiky jsou značně integrované. Obě ekonomiky dohromady tvoří zhruba polovinu HDP celého světa a skoro třetinu celkového světového obchodu.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 188, květen 2019

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem