Splníme Vám víc než jen 3 přání

KDE BY (NE)BYLA ČESKÁ REPUBLIKA BEZ EU?

15 LET ČR V ČÍSLECH

CO PRO NÁS ZNAMENÁ ČLENSTVÍ V EU?

Jedním z nějčastěji „skloňovaných“ argumentů na otázku: „Co nám Evropská unie přinesla?“ je to, že Česká republika je od svého vstupu čistým příjemcem finančních prostředků. Kolik jsme vlastně získali a o jak velkou částku se jedná při srovnání s českým hrubým domácím produktem?

Od svého vstupu do EU získala ČR celkem 1,31 bilionu korun a do společné unijní kasy odvedla 565,4 miliard korun. Čistá pozice České republiky od roku 2004 tak činí 741,3 miliard korun. Postupný nárůst výše plateb do rozpočtu EU je dán jak rostoucím objemem rozpočtu EU, tak dlouhodobým posilováním ekonomické vyspělosti ČR.

V porovnání s výší českého HDP čistá pozice v posledních dvou letech odpovídala zhruba 1 % - v roce 2018 činil HDP 5 179 mld. Kč a ČR z rozpočtu EU získala o 45,3 miliard korun více, než odvedla. Čistými příjemci jsou také další státy, které do EU v roce 2004 společně s Českou republikou vstupovaly.

Neoddiskutovatelným faktem je také to, že Česká republika je atraktivní zemí pro zahraniční investory, kterým nabízí kvalifikovanou a v porovnání s ostatními členskými státy stále zatím levnou pracovní sílu. Pokud bychom v Evropské unii nebyli, řada investorů by se pravděpodobně rozhodla své projekty umístit do okolních zemí.

Význam zahraničních investorů pro českou ekonomiku je patrný také při pohledu na vývoj přidané hodnoty, kterou zahraniční vlastníci přinášejí. Největší podíl na přidané hodnotě má sice vlastnictví domácí, jeho výše je však v posledních letech prakticky neměnná. U zahraničního vlastnictví lze již v období 1999-2000 pozorovat postupný růstový trend, ačkoliv v posledních letech je jeho úroveň, stejně jako u domácího vlastnictví, stagnující. Úroveň zahraničních investic v ČR každým rokem roste. V roce 2017 činila jejich celková výše 3 321,3 mld. korun.

Vstup do EU znamenal pro českou ekonomiku ukotvení v mezinárodním obchodě a postupnou přeměnu na silně exportně orientované hospodářství těžící ze svých komparativních výhod. Vývoz zboží a služeb z ČR (v cenách roku 2010) se od roku 1993 do roku 2003 zvyšoval průměrným tempem 7,7 % ročně. Od vstupu do EU do roku 2017 se průměrná dynamika zrychlila na 8,7 %, a to navzdory globální ekonomické krizi. Mezi roky 2004 a 2017 se objem exportu z ČR více než zdvojnásobil. A rostl i rychleji než dovoz do ČR, čímž se saldo zahraničního obchodu dostalo ze záporu a začalo pozitivně přispívat k růstu HDP.

Teritoriální struktura českého vývozu se od vstupu ČR do EU příliš nezměnila. I nadále naprostá většina exportu směřuje do zemí Evropské unie, i když význam těchto zemí mírně poklesl. Zatímco v roce 2003 směřovalo do zemí EU28 celkem 88 % (do zemí EU15 70 %) celkového exportu, v roce 2018 to bylo 84 % (resp. 64%). Naopak vzrostl význam vývozu do asijských zemích (z 3,3% podílu v roce 2003 na 4,9 % v roce 2018).

Otevřenost české ekonomiky a příliv zahraničních investic mají pozitivní vliv také na trh práce. V roce 2004 byla míra nezaměstnanosti v novodobé historii České republiky druhá nejvyšší (8,3 %) a mezi jednotlivými kraji ČR byly obrovské rozdíly. Výše míry nezaměstnanosti se v roce 2004 pohybovala od 3,9 % v Praze až po 14,5 % v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Situace se však postupně stabilizovala díky zlepšující se ekonomické situaci jak ČR tak celé EU. Míra nezaměstnanosti každoročně klesala až do roku 2008 (4,4 %), kdy se začala naplno projevovat hospodářská krize se svými dalekosáhlými následky (recese a pokles zaměstnanosti s mírou nezaměstnanosti pohybující se kolem 7 %). V roce 2018 je však situace naprosto jiná. Míra nezaměstnanosti dosahuje nejnižších hodnot. Ústecký kraj (3,6 % ve 4Q roku 2018) má nižší nezaměstnanost než Praha v roce 2004. Trh práce netrápí nedostatek volných pracovních míst, ale jejich přebytek. Uchazečů o zaměstnání je totiž v porovnání s nimi méně.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 188, květen 2019

Autorem článku jsou Tereza Hrtúsová, Radek Novák, Tomáš Kozelský

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem