Splníme Vám víc než jen 3 přání

Jednotný trh po roce 2020

Díky přístupu na jednotný evropský trh mohou občané členských zemí Evropské unie, pracovat, studovat i nakupovat mimo svou zemi. Je však potřeba zajistit, aby byli spotřebitelé náležitě chráněni a podniky dokázaly využívat jeho výhod.

Pro účely posílení fungování Jednotného vnitřního trhu Evropské unie Komise navrhla v rámci víceletého finančního rámce pro období 2021-2027 nový program.

Částka, kterou na něj Komise navrhuje alokovat činí 4 miliardy eur a má podporovat následující oblasti:

Ochrana spotřebitele: Zaručení vymáhání práv spotřebitelů, zajištění vysoké úrovně jejich ochrany a bezpečnosti výrobků. Program má také pomáhat s případnými problémy při nakupování na internetu. Dále se chce Komise v této oblasti zaměřit na to, aby spotřebitelé znali pravidla a úřady účinně a rychleji komunikovaly.

Konkurenceschopnost firem: Komise chce navázat na podporu malých a středních podniků, která nyní probíhá skrze program COSME a posílit ji. Podpora sprostřednictvím fondu InvestEU (granty, úvěrové záruky) a usnadnění přístupu na trh.

Podpora zdraví lidí, zvířat i rostlin: Podpora bezpečné produkce potravin a zlepšení životních podmínek zvířat. Dále by měl být skrze program podpořen přístup na trh pro producenty potravin z EU či vývoz do třetích zemí.

Prosazování vysokých standardů: Posílení spolupráce mezi členskými státy a Komisí a zajištění dodržování pravidel. Program má také podpořit vývoj aktuálních standardů, které obstojí v budoucnu.

Spravedlivá hospodářská soutěž: Vylepšení nástrojů informačních technologií a zajištění účinného vymáhání pravidel hospodářské soutěže v digitální ekonomice. Provádění a prosazování současných pravidel a jejich další rozvoj v oblastech, jako je právo společností a smluvní právo, opatření proti praní peněz a volný pohyb kapitálu.

Kvalitní evropské statistiky: Poskytnutí finančních prostředků statistickým úřadům členských zemí EU na vytváření a rozšiřování statistických výstupů. Konkrétně by měla být posílena spolupráce mezi Eurostatem a národními statistickými úřady.

Ke splnění těchto cílů přispějí také 2 miliardy eur, které budou alokovány z fondu InvestEU.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 182, listopad 2018

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem