Splníme Vám víc než jen 3 přání

Je dosažení klimatické neutrality pro Českou republiku reálné?

Evropská komise vydala svá každoroční „vysvědčení“ členským zemím. Novinkou zpráv je samostatná kapitola o životním prostředí. Česká republika bude mít dle zprávy problém s přechodem ke klimaticky neutrální ekonomice. Málo využívá obnovitelné zdroje energie a je stále silně závislé na uhlí.

Komise mimo jiné upozornila, že v přepočtu na jednoho obyvatele patří Česko k největším producentům emisí skleníkových plynů v EU. Za zhruba 75 procent emisí je přitom zodpovědná energetika. Ta je v Česku založená zejména na uhlí.

Další výtka v oblasti energetiky směřuje k nedostatečné úrovni výzkumu a vývoje, který tvoří pouze 0,1 % HDP. Česko navíc polovinu peněz investovaných do výzkumu v roce 2016 směřovalo do aktivit spojených s jadernými nebo fosilními zdroji energie. Dobře na tom Česko není ani co se týče úspor energie. Dosáhlo zatím pouze na 68 % odhadovaných kumulativních úspor energie určených pro období 2014-2017 v rámci směrnice o energetické účinnosti.

Jedním z hlavních konzumentů energie je podle zprávy Evropské komise doprava, která se v Česku podílí na spotřebě energie až z 27 %. Počet motorových vozidel na českých silnicích totiž roste – mezi lety 2011 a 2018 se jednalo o více než 25% nárůst. Každé čtvrté auto navíc přesahuje povolené emisní limity, na což upozornila loňská inspekční kontrola.

Kritiku Česko obdrželo nejen za „špinavou“ dopravu, ale i za špatnou infrastrukturu jako takovou. Nové silnice podle Komise nepřibývají, za což můžou administrativní překážky a především nízké veřejné investice. Nedávno zveřejněný Národní investiční plán má některé z těchto investičních mezer vyplnit. Na druhou stranu se plán dostatečně nevěnuje udržitelnosti dopravy vzhledem ke zvyšujícím se emisím skleníkových plynů z dopravy.

Počet dokončených dálničních kilometrů je stále nízký přesto, že v posledních 6 letech mířila právě do dopravy největší porce evropských fondů určených pro Česko. Komise vytýká Česku chybějící spojení s Polskem a Rakouskem a také nedostatečný rozvoj dopravní sítě v jižní a severovýchodní části země. Národní investiční plán sice v této souvislosti počítá s řešením, Komise je ale skeptická k tomu, zda se Česku načrtnuté projekty skutečně podaří realizovat.

Česko by podle Evropské komise mělo více investovat do dekarbonizace ekonomiky a podporovat obnovitelné zdroje. Konkrétní doporučení ale Komise Česku udělí až na jaře, tedy v další fázi tzv. evropského semestru.

Peníze z transformačního fondu by Česko mělo podle Komise využít primárně na podporu čisté energie, omezování skleníkových plynů, posilování energetické účinnosti a na výstavbu obnovitelných zdrojů. Finance by měly směřovat také do start-upů a inovativních malých a středních podniků, digitalizace nebo by měly podpořit rozvoj oběhové ekonomiky. Transformační fond má pak v Česku potenciál také podpořit zaměstnance v získávání nových dovedností potřebných v 21. století.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 198, březen 2020

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem