Splníme Vám víc než jen 3 přání

JAKÉ JSOU PRIORITY FINANCOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 2020?

První březnový den představili zástupci Evropské komise na Ministerstvu pro místní rozvou Zprávu o České republice 2019, jejíž součástí jsou doporučení oblastí pro financování v období 2021-2027. Mínisterstvo pro místní rozvoj také představilo své návrhy podoby operačních programů.

Investiční potřeby, které jsou popsány ve Zprávě o ČR 2019, do velké míry odpovídají prioritám, které jsou uvedeny v Národní koncepci realizace politiky soudržnosti po roce 2020.

Celkově bude mít ČR v novém období k dispozici 20 mld. eur (v běžných cenách, výše finální alokace však ještě závisí na jednáních s Evropskou komisí). Celkem 53 % alokace (10,52 mld. eur) by mělo pocházet z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 33 % (6,44 mld. eur) z Fondu soudržnosti a 14 % (2,74 mld. eur) z Evropského sociálního fondu+.

V průběhu letošního února byl vládou schválen návrh operačních programů. Tematických programů navrhuje ministerstvo celkem 6:

Dalšími programy jsou Technická pomoc a kvalita správy a program přeshraniční spolupráce. Ministerstvem zemědělství bude navržen OP Rybářství a Program rozvoje venkova by měl být nově začleněn mimo politiku soudržnosti.

Priority České republiky jsou v souladu s návrhem cílů Evropské komise, které představila začátkem roku 2018.

Výsledkem jednání mezi ČR a Evropskou komisí bude Dohoda o partnerství, jejíž finální verze by dle harmonogramu měla být připravena do března 2020.

Součástí Zprávy o ČR 2019 nejsou jen oblasti doporučené pro financování, ale celkové hodnocení ČR po makroekonomické stránce. Co konkrétně obsahuje se dočtete v článku "EVROPSKÁ KOMISE VYSTAVILA ČESKÉ EKONOMICE KAŽDOROČNÍ VYSVĚDČENÍ".

Na co konkrétně se budou jednotlivé operační programy zaměřovat naleznete v dokumentu připraveném Ministerstvem pro místní rozvoj zde.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 186, březen 2019

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem