Splníme Vám víc než jen 3 přání

Jak se k tématu změny klimatu staví Češi?

Průzkum agentury STEM ukázal, že Češi nejsou takoví „klimaskeptici“, jak se na první pohled zdá. Celkem 84 % Čechů si myslí, že změny klimatu způsobené lidskou činností ohrožují jejich budoucnost. Devět z deseti Čechů se navíc domnívá, že bez snižování emisí českou krajinu neochráníme.

Agentura STEM zveřejnila průzkum den před zveřejněním tzv. evropského klimatického zákona. S jeho přijetím se EU zaváže k tomu, že bude do roku 2050 uhlíkově neutrální. Znamená to, že EU bude po roce 2050 produkovat jen takový objem emisí uhlíku, který je schopná odbourat.

Průzkum také ukázal, že česká veřejnost se v této problematice příliš neorientuje. Více než polovina (53 %) dospělých se s termínem „uhlíková neutralita“ vůbec nesetkala. Týká se to i osob, které se o téma ochrany klimatu zajímají. Češi přesto princip uhlíkové neutrality podporují. Na otázku, zda souhlasí s tím, že by se Česko mělo snažit vyprodukovat jen tolik skleníkových plynů, kolik jich je schopné neutralizovat, totiž 79 % z nich odpovědělo kladně.

Z průzkumu zároveň vyplývá, že v české veřejnosti panuje obava o dopadech „zelené“ transformace na český průmysl. Týká se to zejména věkové skupiny 60+, která prosazuje ochranu současných pracovních míst v průmyslu. U osob mladších 30 let je poměr takových lidi nižší.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 198, březen 2020

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem