Splníme Vám víc než jen 3 přání

Jak dál se sazbami daní z přidané hodnoty v EU?

Problém DPH je způsoben samotným principem této daně, kdy platí, že vývoz je od daně osvobozen s nárokem na odpočet. To umožňuje mnohdy obtížnou identifikáci a zamezení daňových úniků na DPH typu kolotočových (karuselových) podvodů. Odhaduje se, že daňová mezera (VAT Gap), tj. rozdíl mezi odhadovaným a skutečným výnosem DPH, je v zemích EU až 20 % (což představuje částku okolo 170 miliard EUR, přičemž jen přeshraniční podvody představují každoročně ušlé příjmy ve výši 50 miliard EUR).

Problém karuselových podvodů by byl okamžitě vyřešen, kdyby došlo ke sjednocení sazeb DPH ve všech členských zemích, což je při 28 státech (po brexitu 27) dle mého názoru nemožné.

Nicméně v příslušné směrnici k dani z přidané hodnoty (Směrnice 2006/112/ES) je pořád uvedeno, že současný systém DPH (princip zdaňování v zemi spotřeby) je dočasný a bude nahrazen konečným systémem zdaňování v zemi původu, což by právě znamenalo jednotné sazby.

V současnosti je však rozptyl sazeb daně značný (viz tabulka) a některé státy mají i výjimku z obecného pravidla, že členský stát má mít jednu až dvě snížené sazby v minimální hodnotě 5 % a jednu základní hodnotu sazby v min. výši 15 %. Hned pět zemí má nižší sazbu než pětiprocentní a dalších pět států dokonce aplikuje sazbu nulovou! A stále více zemí (překvapivě v čele s Českou republikou, která doposud zdaleka nebyla iniciátorem daňových návrhů) prosazuje širší zavedení režimu přenesené daňové působnosti (Reverse Charge), což je však odklon od samotné podstaty DPH a spíše návrat k dani z obratu.

Evropská komise na tento nepříliš šťastný stav v oblasti DPH reagovala vydáním Akčního plánu k DPH (Action VAT plan; COM(2016)148). V něm uvádí dvě možné varianty dalšího vývoje sazeb DPH v EU.

Ve variantě (1) by minimální základní sazba DPH ve výši 15 % byla zachována a stále by cílem zůstával přechod na konečný systém jednotných sazeb. Osobně si myslím, že převáží varianta (2), která počítá s odstraněním stanovení minimální sazby DPH. Členské státy by byly i nadále omezovány právními předpisy EU, spjatými především s jednotným trhem EU, měly by však podstatně větší volnost při určování hodnot sazeb DPH. Země by si mohly samy stanovit sníženou sazbu DPH (včetně nulové) a samy vybrat produkty, na které je budou uplatňovat. V zásadě by tedy mohly být čtyři sazby: nulová, jedna v rozmezí 1 - 5 % a dvě vyšší než 5 %, resp. než 15 %, protože podmínkou by bylo, že celkově by musel činit vážený průměr sazeb v každém státě alespoň 12 %. V návrhu je také možnost, aby byly podniky do ročního obratu 100 000 EUR ročně osvobozeny od DPH.

Zdá se, že zatím zánik DPH nehrozí, v Akčním plánu DPH je výslovně zdůrazněno, že Reverse-Charge je pouze výjimečným opatřením, které by v žádném případě nemělo nabývat plošný charakter, a cestou, po které Evropská komise nechce jít. Dle mého názoru však v tomto rozhodnutí převažují politické zájmy nad ekonomickými.

Přehled DPH v jednotlivých zemích EU
Země Zavedení DPH Sazby v % k 1. 1. 2018 Země Zavedení DPH Sazby v % k 1. 1. 2018
Belgie*) 1971 6; 12; 21 Maďarsko 1988 5; 18; 27
Bulharsko 1994 9; 20 Malta*) 1995 5; 7; 18
ČR 1993 10; 15; 21 Německo 1968 7; 19
Dánsko*) 1967 25 Nizozemsko 1969 6; 21
Estonsko 1991 9; 20 Polsko 1993 5; 8; 23
Finsko*) 1994 10; 14; 24 Portugalsko 1986 6; 13; 23
Francie 1968 2,1; 5,5; 10; 20 Rakousko 1973 10; 13; 20
Chorvatsko 1998 5; 13; 25 Rumunsko 1993 5; 9; 19
Irsko 1972 4,8; 9; 13,5; 23 Řecko 1987 6; 13; 24
Itálie 1973 4; 5; 10; 22 Slovensko 1993 10; 20
Kypr 1992 5; 9; 19 Slovinsko 1999 9,5; 20
Litva 1994 5; 9; 21 Španělsko 1986 4; 10; 21
Lotyšsko 1995 12; 21 Švédsko*) 1969 6; 12; 25
Lucembursko 1970 3; 8; 14; 17 UK*) 1973 5; 20
Zdroj: Jan Široký - Daně v Evropské unii (ISBN 978-80-7502-274-5)

Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 176, květen 2018

Autorem článku je Jan Široký, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava

Další informace o daňové politice EU v novém vydání knihy: ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 7. vyd. Praha: Leges, 2018

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem