Splníme Vám víc než jen 3 přání

IT a E-commerce aneb Asset Light Business v ČR

Definice a členění sektoru

Za Asset Light Business je považován model podnikání typický pro start-upy či technologické firmy v raném stádiu, které zpravidla začínají s nízkým vstupním kapitálem. Mají malý podíl fixních aktiv (či využívají outsourcing, partnerství, franchising, sdílení, licence), což jim zajišťuje nízké náklady a  flexibilitu. Disponují silným technologickým know-how, hodně energie věnují vývoji nových a rozvoji stávajících produktů a jejich podnikání je lehce rozšířitelné na nové uživatele a trhy (tzv. škálovatelné). Cílem firem je na počátku zpravidla rychlý růst (tržeb), a to i na úkor zisku.

Příkladem může být Apple (outsourcing výroby a nákup čipů od dodavatelů), Uber (taxislužba, která nevlastní žádná auta) či sdílení letadel společnostmi DHL a Cathay Pacific.

Pro účely tohoto textu pod pojmem Asset Light Business rozumíme společnosti, jejichž podnikání nevyžaduje příliš mnoho dlouhodobého hmotného majetku, ale je založeno:

 • buď na dlouhodobém nehmotném majetku, specifickém know-how, technologiích, schopnostech vlastníků a zaměstnanců;
 • nebo je jejich znakem relativně vysoký podíl oběžných aktiv na celkových aktivech.

V prvním případě se typicky jedná o společnosti nabízející IT služby a ve druhém případě o firmy z E-commerce sektoru.

Členění těchto společností z hlediska klasifikace ekonomických činností CZ-NACE není jednoznačné. Sektor informačních a  komunikačních technologií (ICT) je totiž spolu s informačním a mediálním sektorem řazen do tzv. informační ekonomiky, která zahrnuje:

 1. ICT průmysl – jedná se o výrobu počítačů a komunikačních zařízení, elektronických součástek, spotřební elektroniky, elektronických, magnetických a optických médií. Jinými slovy jde o výrobu hardware a řadí se pod zpracovatelský průmysl (skupina NACE 26).
 2. ICT obchod – jde o velkoobchod s počítačovým a  komunikačním zařízením (skupina NACE 46.5).
 3. Telekomunikační činnosti – činnosti související s  telekomunikačními sítěmi (skupina NACE 61).
 4. Informační a mediální sektor – vydavatelské a audiovizuální činnosti (NACE 58.1, 59, 60).
 5. IT služby – jedná se o služby v oblasti informačních technologií, zejména jde o:​
  • Programování a jiné IT činnosti:
   • Vydávání softwaru (58.2) – počítačových her a ostatního softwaru
   • Činnosti v oblasti informačních technologií (62.0)
    • Programování (62.01)
    • Poradenství v oblasti informačních technologií (62.02)
    • Správa počítačového vybavení (62.03)
    • Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií (62.09)
   • Opravy počítačů a komunikačních zařízení (95.1)
  • Zpracování dat a web hosting – Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály (63.1); Ostatní informační činnosti (63.9)
 6. E-commerce – nakupování zboží a služeb přes internet. V  rámci NACE je to skupina 47.91 Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.

Pro účely této analýzy zahrnujeme do sektoru Asset Light Business dvě kategorie informační ekonomiky, a sice IT služby a E-commerce.

Situace v ČR

IT služby

IT služby zahrnují vydávání softwaru, vývoj, úpravu a testování (programování) softwaru, databází či webových stránek na zakázku; plánování a navrhování počítačových systémů, správu, provoz a opravy IT systémů a/nebo zařízení na zpracování dat.

Jsou zde zařazeny i činnosti spojené se zpracováním dat a  s poskytováním infrastruktur pro hosting a zpřístupňování vyhledávacích a jiných webových portálů. V takto vymezeném sektoru působí v ČR zhruba 8 700 subjektů s ročním obratem přes 1 mil. Kč.

V roce 2016 v něm pracovalo 101 tisíc zaměstnanců (1,9% podíl na celkové zaměstnanosti v ČR), celková produkce činila 213 mld. Kč , z čehož přidaná hodnota dosáhla 108 mld. Kč (2,3% podíl na HDP ČR) a výdaje na výzkum a vývoj 8,1 mld. Kč.

E-commerce

Počet Čechů s přístupem k internetu dlouhodobě roste. Ve srovnání s rokem 2009 se počet uživatelů internetu v ČR zvýšil do roku 2017 o více než třetinu na 78,8 %.

Mezi ekonomicky aktivními, vysokoškolsky vzdělanými a  mladými do 30 let užívají dnes internet prakticky všichni. Roste také obliba nakupování přes internet.

Podle průzkumu ČSÚ v roce 2017 nakoupilo přes internet za poslední rok 52 % obyvatel starších 16 let (4,5 mil. Čechů).

Zvyšující se oblíbenost online nakupování potvrzují i  rostoucí tržby e-shopů. Ty stoupají nepřetržitě od roku 2001, a to až na dvě výjimky dvoucifernými tempy.

Podle odhadů Asociace pro elektronickou komerci dosáhl obrat českých e-shopů za zboží z internetových prodejů v roce 2017 celkem 115 mld. Kč.

V Česku je aktivních 40,5 tisíc e-shopů, což je v přepočtu na obyvatele nejvíce v Evropě. Celkem 9 300 e-shopů má vlastní kamennou prodejnu.

Celkové tržby IT služeb a E-commerce sektoru v ČR činí cca 330 mld. Kč a na českém HDP se podílí zhruba 3 %.

ČR je ve světě inovativním leaderem

Česká republika je v zahraničí vnímána jako země, která je vstřícná k novým trendům (sdílená ekonomika, nové technologie, využívání dronů, autonomních automobilů), nabízí dobré podmínky pro zakládání start-upů a inovativních firem. Dalšími pozitivně hodnocenými oblastmi jsou nabídka kvalitní pracovní síly či osobní a politické svobody.

Podle aktuální studie Innovation Sorecard se ČR řadí mezi státy, které jsou inovačními šampiony – mají tedy nejlepší podmínky pro start-upy.

Česká republika se v žebříčku z ledna 2018 umístila na 10. místě (celkově bylo hodnoceno 38 zemí) a předběhla tak země jako Izrael nebo Německo.

Přehled trhu v ČR

IT služby

V oblasti IT služeb působí v ČR zhruba 420 společností s  ročním obratem vyšším než 60 mil. Kč. Dalších cca 840 firem dosahuje obratu od 10 do 60 mil. Kč a necelých 7,5 tisíce společností a podnikajících fyzických osob vykazuje roční obrat od 1 do 10 mil. Kč. Celkem 59 společností z oblasti IT služeb dosahuje ročního obratu přes 500 mil. Kč.

Společnosti z oblasti IT služeb lze rozdělit do čtyř kategorií:

 

 • Vývoj softwaru a prodej IT infrastruktury: Patří sem vývoj softwaru pro různé použití (podnikové, bezpečnostní, komunikační, vývojářské, specifické aplikace) a prodej souvisejících technologií a softwaru (prodej již vyvinutého softwaru, cloudové služby, úložiště, servery, databázové řešení atd.).
 • IT poradenství a služby: Hlavní činností je poradenství v  oblasti IT systémů pro podniky či veřejné organizace. Jedná se zpravidla o návrh, integraci či optimalizaci IT  infrastruktury v dané organizaci, outsourcing IT služeb apod.
 • IT podpora: Zabezpečení a správa IT infrastruktury pro velké společnosti či korporace (DHL, ČEZ, O2, Unicredit atd.).
 • Ostatní: Např. školení v oblasti IT, bezpečnost IT, komunikační služby, marketingové analýzy, nábor IT odborníků atd.

Převažující činností, kterou společnosti z oblasti IT služeb v  ČR (s obratem od 500 mil. Kč) vykonávají je vývoj softwaru a prodej IT infrastruktury (téměř 50 % společností), následuje IT poradenství a služby (téměř 30 % společností).

E-commerce

V ČR působí 40,5 tisíc aktivních e-shopů. Subjektů z oddílu CZ NACE Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby s ročním obratem alespoň 1 mil. Kč je zhruba 1 100.

Zároveň ale dochází k mazání rozdílů mezi „čistými“ e-commerce společnostmi a „klasickými“ kamennými ochody (e-shopy otevírají fyzické pobočky a kamenné obchody svůj online prodej).

E-shopy v ČR lze rozdělit na:

 • Velké univerzální obchody s vlastními sklady, showroomy a výdejnami zboží.
 • Specializované obchody na určitý segment, často středně velké, jež mají zboží na skladě (které může být jejich či v  pronájmu).
 • Malé e-shopy s nízkými cenami a maržemi, s menšími skladovacími prostory či s prodejem zboží, které není na skladě, a tudíž dodací lhůty jsou delší.
 • Další internetové služby související s online prodejem:

Zásilkovny či uloženky, kde je možné si objednané zboží vyzvednout, srovnávače cen, agregátory nabídky zboží a  služeb, „slevomaty“, platformy pro sdílení produktů či služeb, rozvážkové služby (např. hotových jídel či potravin), nástroje pro analýzu klientských dat, dodavatelé šablon a systémů, na nichž e-shopy běží.

Určující trendy

IT služby

 • Rostoucí výdaje firem na IT služby: Výdaje firem na IT služby v současnosti podporuje a minimálně i v roce 2018 bude podporovat růst ekonomiky a dobrá kondice firem.
 • Posun od technologií ke službám: Roste počet firem, které svou digitální transformaci urychlují využíváním tzv. SaaS (Software-as-a-Service), například pro méně důležité procesy. Firmě to tak umožní soustředit se na tvorbu a  rozvoj konkurenční výhody v jiných sférách (výroba, obchod) a nesoustředit se jen na IT.
 • Nástup cloudu a změna obchodního modelu: Firmy budou čím dál více přehodnocovat rozsah své činnosti, která je závislá na stávající infrastruktuře, a to zejména kvůli nástupu služeb založených na cloudu. Pro poskytovatel IT systémů to znamená, že již nebudou zákazníkům instalovat IT software a za něj účtovat jednorázovou sumu při pořízení, ale budou platit měsíční poplatek za jeho využívání. Trendem je také hybridní cloud, který je pro firmy, jež mají už vybudovanou IT infrastrukturu a její část chtějí přesunout do datacentra.
 • Akvizice a konsolidace: Fúze a akvizice v oblasti IT jsou v poslední době velkým trendem.
  • V roce 2016 bylo v Česku podle společnosti EY uskutečněno celkem 42 transakcí z oblasti IT. Ty se na celkovém počtu M&A transakcí v ČR podílely 14,6 %. Jednalo se tak o  nejvíce zastoupené odvětví. Za rok 2017 jsou dostupná data pouze za první polovinu roku. Celkově bylo uskutečněno 113 transakcí, přičemž podíl z oblasti IT činil 9,7 %.
  • Odvětví IT bylo nejvíce zastoupené z hlediska fúzí a akvizic také v celé střední a jihovýchodní Evropě – v roce 2016 bylo uskutečněno celkem 189 transakcí v oblasti IT. V první polovině roku 2017 bylo IT na třetím místě – celkově bylo uskutečněno 51 transakcí v IT.

 • Rychlost jako rozhodující faktor pro firmy: Manažeři firem zodpovědní za IT se v dnešním světě rychlých změn již při rozhodování o investicích do technologií nebudou zdržovat rozsáhlými analýzami, ale investují do technologie s  nejrychlejší návratností prostředků.
 • Big data – tlak na zužitkování dat: S nástupem digitální revoluce, revoluce v Průmyslu (Průmysl 4.0) i v dalších odvětvích roste tlak na využívání hodnoty uložené v datech. Firmy se snaží zajistit, aby byla data dostupná kdykoli všem, kteří je potřebují. To vytváří potenciál pro vývojářské i  poradenské IT firmy.
 • Umělá inteligence se dostává do všech odvětví: Umělá inteligence vstupuje do celé řady podnikatelských aplikací, od řízení výroby a distribuce přes analýzy všeho druhu a  data mining až po tvorbu marketingových strategií. Artificial Intelligence se tak mění v Business Intelligence (více např. zde.). Rovněž s větší mírou robotizace a automatizace ve výrobě se bude rozšiřovat využití pro IT služby (vývoj aplikací, systémů pro ovládání robotů).
 • Zvyšující se význam API: Díky rozhraní API mohou společnosti vyvíjet aplikace a služby a zvyšovat tak své zisky. Firmy tak budou muset se změnami v rozhraních API držet krok.
 • Rostoucí výdaje na bezpečnost: IT společnosti investují čím dál více do zajištění kybernetické bezpečnosti a tento trend bude pokračovat i v následujících letech.
 • Nedostatek IT odborníků: V České republice stále převyšuje poptávka po IT specialistech nad nabídkou a firmy si mezi sebou pracovníky přetahují. Kvůli úzkému výběru mezi IT odborníky dochází k tomu, že firmy ze svých požadavků na kvalitu pracovníka slevují. Na trhu také vznikají specializované HR agentury, které se zaměřují pouze na nábor IT specialistů.

V ČR pracovalo v roce 2016 v oblasti ICT celkem 89 tisíc ICT odborníků. Z toho 47 tisíc tvořili analytici a vývojáři softwaru a aplikací, 25 tisíc specialisté v oblasti databází a sítí a 17 tisíc manažeři a ostatní specialisté.

E-commerce

 • Pokračující růst tržeb: Tržby e-commerce sektoru se budou zvyšovat i nadále díky rostoucí oblíbenosti a jednoduchosti online nakupování, rozšiřování e-shopů u čím dál více kamenných obchodů i zvyšující se oblibě online nákupu zboží denní potřeby (potraviny, drogerie). Díky tomu poroste i podíl online nákupů na celkových maloobchodních tržbách (zatím dosahuje cca 10 %).
 • Propojování kamenného a online trhu: Brzy již nebude rozdíl mezi klasickými e-shopy a kamennými prodejnami. Obchodníci, kteří ještě nejsou na webu (a to i menší a lokální), budou otevírat nebo rozvíjet své e-shopy ve snaze udržet si či zvýšit své tržby. Stávající e-shopy budou pokračovat v  budování vlastních výdejen (showroomů), a to ať už jako samostatných obchodů nebo i v nákupních centrech.
 • Optimalizace logistických procesů a skladů: E-shopy musí přizpůsobovat logistické procesy svému rychlému růstu, tlaku zákazníků na rychlé doručování (nejlépe v den objednání) i sezónním špičkám. Optimalizace logistických procesů je tématem zejména pro tzv. „fresh logistiku“ (prodej potravin). Ve skladování pak budou hrát čím dál více prim automatizované (robotizované) chytré sklady a logistika.
 • Velký rozvoj mobilního e-commerce: Už dnes zhruba pětina tržeb českých e-shopů pochází z nákupů přes mobilní telefony.
 • Konsolidace trhu: Vzhledem k vysokému počtu e-shopů v ČR a nízké ziskové marži u těch malých lze v nižším segmentu očekávat pokračující konsolidaci trhu. K vlastnickým změnám bude ale docházet i u středních a specializovaných e-shopů, jež se stávají atraktivní i pro investory z jiných oborů (či pro různé investiční fondy), a to nejen z ČR, ale i ze zahraničí.
 • Zahraniční expanze: Pro udržení dosavadních temp růstu tržeb bude pro střední a velké e-shopy klíčové uspět i na zahraničních trzích. Přirozeným prvním cílem je Slovensko, následuje střední Evropa.
 • Analýza dat o chování zákazníků: E-shopy budou čím dál více využívat analýzu dat o zákaznících (včetně umělé inteligence), díky čemuž jim budou moci přizpůsobovat nabídku, slevy či doplňkové služby na míru (a to ještě dříve, než začne na webu hledat). Rozvíjí se také automatizovaná komunikace (chatboti), používání videí o produktech atd. 

Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 173, únor 2018

Autory článku jsou Radek Novák a Tereza Hrtúsová

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem