Splníme Vám víc než jen 3 přání

Horizon Europe: Podpora výzkumu a inovací je prioritou EU

Jestliže chce Evropská unie být konkurenceschopnou a držet se na špici celosvětového výzkumu a vývoje, musí do této oblasti i nadále směřovat finanční prostředky. Ty se doposud dostávaly k věděckým týmům z různých zemí skrze program Horizon 2020, který Unii pomohl dosáhnout vrcholu ve výzkumu a inovacích.

V nádcházejícím období 2021-2027 bude program pokračovat pod názvem Horizon Europe, který by měl být doposud nejambicióznějším výzkumným a inovačním programem.

Evropská komise navrhla vyčlenit na podporu výzkumu a inovací v EU celkem 100 miliard eur, a to na programy Horizon Europe a program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu.

Horizon Europe jako investice do budoucnosti...

Na program bude vyčleněno celkem 97,6 miliard eur, (další 2,4 miliardy eur budou na program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu) a stejně jako jeho předchůdce bude podporovat rozvoj vědecké činnosti.

Cílem programu je posílení vědeckého rozvoje EU skrze zvýšení investic do vysoce kvalifikovaných lidí a špičkový výzkum, rozvoj konkurenceschopnosti průmyslu EU a jeho inovativnosti a dodržení strategických priorit EU jako jsou například závazky plynoucí z Pařížské dohody.

Hlavními prvky, které budou v programu nově zavedeny jsou následující:

  1. Evropská rada pro inovace - měla by být jednotným komntaktním místem, které umožní přenos nejslibnějších technologií z laboratoří směrem k jejich uplatnění v praxi.
    Dále by měla pomoci vybrat a financovat rychle se rozvíjející a rizikové inovace, které mají potenciál vytvořit nové příležitosti na trhu. Součástí rady budou dva nástroje financování. Jeden pro rané fáze projektů a druhý pro jejich vývoj a uvedení na trh.
  2. Nové výzkumné a inovační cíle - v rámci programu Horizon Europe budou stanoveny nové cíle jako je například boj proti rakovině, zajištění čisté dopravy či oceánů bez plastů. Cíle vzejdou od členských států, jejich občanů a Evropského parlamentu.

  3. Dvojnásobná podpora zemím EU - bude zaměřena na státy, které zaostávají ve snaze co nejlépe využít svého výzkumného a inovačního potenciálu. Kombinování finančních prostředků bude umožněno skrze nové synergie se strukturálními fondy i Fondem soudržnosti.

  4. Větší otevřenost - bude zajištěn otevřený přístup k publikacím, což by mělo pomoci vytvořeným výsledkům v proniknutí na trh a zvýšení jejich potenciálu.

  5. Širší spolupráce s dalšími programy a nová evropská partnerství - počet partnerství bude více zefektivněn a budou podpořeny propojení s dalšími programy v rámci politiky soudržnosti, Evropského obranného fondu či Nástroje pro propojení Evropy.

Inovace se v posledních desetiletích podílely zhruba na dvou třetinách hospodářského růstu Evropy. Investice Evropské unie do výzkumu a inovací by v letech 2021-2027 měly vytořit zhruba 100 tisíc pracovních míst


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 181, říjen 2018

Autorem článku je Tereza Hrtúsová

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem