Splníme Vám víc než jen 3 přání

Farmáři stárnou a mladých je nedostatek

Zemědělství se stejně jako celá společnost potýká s demografickými změnami zapříčiněné stárnutím populace.

Generační obměna je sice náročná, za to ale velmi důležitá pro zachování agrárního sektoru.

Odborníci se shodují, že s postupnou obměnou má pomoci podpora rodinných farem, aby potomci sedláků zůstávali na statcích. V zatraktivnění zemědělství je důležitý také rozvoj nových technologií, zemědělské vzdělání a pozitivní mediální prezentace agrárního sektoru.

V zemědělství po celé EU dnes pracuje 22,2 milionu lidí na 10,3 milionu farmách. Zatímco průměrný věk farmářů v roce 2004 dosahoval 49,2 let, v roce 2014 to bylo 51,4 let. Není to ovšem pouze evropský výdobytek. Průměrný věk farmářů v USA je 58,3 let.

Mladí zemědělci zkrátka chybí. Podle údajů Evropské komise z října 2017 žije dnes v Unii jen 5,6 % mladých farmářů. Mezi současnými 28 členskými státy jsou však značné rozdíly.

V Rumunsku, kde je zemědělský sektor dle počtu farem a pracujících farmářů největší, dosahuje počet agrárníků starších 65 let téměř poloviny. Podobně je na tom i Portugalsko. Naopak v Německu, Rakousku a Polsku pracuje na farmách jen 10 % lidí starších 65 let.

V porovnání s tím, mladí farmáři představují polovinu pracovní síly v zemědělství v Lucembursku a téměř 45 % farmářů v Dánsku. Na opačném konci, s pouhými 14 % mladých farmářů se lze setkat v Portugalsku.

Ze šetření Českého statistického úřadu z loňského roku vyplývá, že v českém agrárním sektoru pracuje čím dál méně lidí – jejich počet se během let 2000 až 2016 snížil o 40 tisíc. Dnes se v českém zemědělství nachází zhruba 180 tisíc pracujících. Počet osob mladších 44 let se po roce 2000 v zemědělství snížil o téměř osm procentních bodů na 40,4 %. Starších nad 55 let pracuje v místním zemědělství čtvrtina.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 178, červenec 2018

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem