Splníme Vám víc než jen 3 přání

Evropská komise otevírá dveře inovacím na finančním trhu

Evropa by se měla stát globálním centrem finančních technologií a umožnit investorům a podnikům z EU co nejlépe zúročit výhody, které jednotný trh v tomto rychle se rozvíjejícím odvětví nabízí. Jako první hlavní výstup Komise rovněž předkládá nové předpisy, které umožní rozvoj platforem pro skupinové financování (tzv. crowdfunding) na jednotném trhu EU.

Ambicí prezentovaného akčního plánu je, aby se finančnímu sektoru podařilo využít rychlý pokrok v oblasti nových technologií, například technologie blockchain, umělé inteligence a cloudových služeb. Jeho dalším cílem je zvýšit bezpečnost trhů a usnadnit na ně přístup novým aktérům. To bude přínosem nejen pro ně, ale i pro spotřebitele, investory a banky. Kromě toho Komise navrhuje zavést u platforem celoevropské oficiální označení. Platforma, jež by získala licenci v jedné zemi, by tak mohla působit v celé EU.

Akční plán je součástí úsilí Komise o vytvoření unie kapitálových trhů a opravdu jednotného trhu s finančními službami pro spotřebitele. Plán je zároveň spojený s budováním jednotného digitálního trhu. Komise usiluje o to, aby byly právní předpisy EU více orientované na budoucí trend a reagovaly na rychlý technologický rozvoj.

Akční plán pro finanční technologie

Finanční sektor je největším uživatelem digitálních technologií a je významnou hnací silou při digitální transformaci ekonomiky. Akční plán obsahuje 23 dílčích opatření, která mají umožnit rozvoj inovačních obchodních modelů, podpořit zavádění nových technologií, zvýšit kybernetickou bezpečnost a integritu finančního systému. Například:

  • Komise poskytne zázemí Evropské laboratoři finančních technologií, kde budou zástupci evropských a vnitrostátních orgánů jednat s poskytovateli technologií v nestranném nekomerčním prostředí.
  • Komise již vytvořila Fórum a středisko EU pro sledování technologie blockchain. Během roku 2018 připraví zprávu o výzvách a možnostech kryptoměn a v současné době pracuje na komplexní strategii zaměřené na technologie distribuované účetní knihy a blockchainu zahrnující všechna odvětví hospodářství. Tzv. distribuovaná účetní kniha je typ informační databáze, která je sdílena v rámci sítě. Nejznámější distribuovanou účetní knihou je právě blockchain.
  • Komise provede konzultaci zaměřenou na otázky, jak nejlépe podpořit digitalizaci informací zveřejňovaných evropskými kotovanými společnostmi, včetně za použití inovativních technologií umožňujících propojení národních databází. Tyto technologie poskytnou investorům mnohem snazší přístup k  důležitým informacím, na základě kterých budou moci činit svá investiční rozhodnutí.
  • Komise uspořádá pracovní semináře s cílem zkvalitnit sdílení informací o kybernetické bezpečnosti.
  • Komise dodá dokument obsahující osvědčené postupy k tzv. regulačním sandboxům, které vznikly na základě pokynů od evropských orgánů dohledu. Regulační sandbox je prostor vymezený regulačními orgány, který startupům a dalším inovátorům umožňuje provádět autentické experimenty s  FinTech nástroji v kontrolovaném prostředí a pod dohledem regulačního orgánu. Regulační sandboxy nabývají na popularitě, především pak na rozvinutějších finančních trzích.

Nařízení o skupinovém financování

Skupinové financování usnadní přístup k financování zejména pro začínající a malé podniky. Začínající podnik může představit svůj projekt na online platformě a zažádat o podporu v podobě úvěru (přímé úvěrování) nebo vlastního kapitálu. Investoři pak mohou u investic očekávat finanční návratnost.

V současné době však není pro řadu platforem snadné expandovat do jiných zemí EU. Proto se zatím v EU skupinovému financování ve srovnání s ostatními významnými světovými ekonomikami tolik nedaří a trh EU postrádá celistvost. Jednou z největších překážek je nedostatek společných celoevropských pravidel. To podstatně zvyšuje náklady spojené s dodržováním předpisů i provozní náklady a  brání expanzi crowdfundingových platforem do dalších států.

Návrh platformám usnadní poskytování služeb v celé EU a  zlepší přístup k této inovativní formě financování podnikům, které potřebují zafinancovat. Jakmile bude navrhované nařízení přijato Evropským parlamentem a Radou, umožní platformám využívat oficiální označení EU odkazující na jednotný soubor pravidel. To jim umožní nabízet služby v celé EU. Investory účastnící se platforem skupinového financování ochrání jasná pravidla ohledně zveřejňování informací, pravidla týkající se správy a řízení rizik a ucelený přístup k dohledu.

Více informací k dispozici na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1403_en.htm


 

Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 175, duben 2018

Autorem článku je Zastoupení Evropské komise v ČR

 

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem