Splníme Vám víc než jen 3 přání

Europoslanci schválili zřízení evropského veřejného žalobce

Evropský parlament schválil nařízení, kterým se zřizuje zcela nový Úřad evropského veřejného žalobce (European Public Prosecutor´s Office, EPPO). Evropský prokurátor však nebude mít pravomoc v rámci celé EU.

S vytvořením úřadu totiž v červnu souhlasilo pouze 20 členských zemí, a to v rámci tzv. posílené spolupráce.

Veřejný žalobce se tak stane dalším znakem stále zřetelnější vícerychlostní Evropy.

Hlavním cílem žalobce bude bojovat proti podvodům a  zneužívání fondů EU. Stejně tak bude mít za úkol efektivněji chránit peníze, které jdou z kapes daňových poplatníků.

Pro přijetí nařízení bylo během čtvrtečního hlasování celkem 456 poslanců. Proti se vyslovilo 115 hlasujících a 60 poslanců se hlasování zdrželo. Definitivní schválení úřadu Radou EU, konkrétně pak ministry spravedlnosti členských zemí, by se mělo stihnout ještě do konce roku. Fungovat ale začne nejdříve tři roky od konečného hlasování.

Schválení úřadu je v boji proti finanční kriminalitě v Evropské unii důležitým krokem. V současné době totiž mohou podvody týkající se financí Evropské unie vyšetřovat a  stíhat výlučně vnitrostátní orgány. Jejich pravomoc však končí na hranicích jednotlivých států.

Již od roku 2002 zkoumá tento typ nelegální činnosti Jednotka EU pro justiční spolupráci (Eurojust). Nicméně stejně jako Evropský policejní úřad (Europol) nemá pravomoc k zahájení tajného či veřejného vyšetřování z vlastní iniciativy. Ta náleží národním autoritám ve členských státech EU, jejichž vyšetřování může pouze koordinovat nebo se souhlasem států sestavit společnou vyšetřovací skupinu.

Pravomoc zahájit vyšetřování nelegální činnosti s dopadem na rozpočet EU má jiný subjekt nezávisle působící při Evropské unii. Ale ačkoli je Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) schopný odhalit viníky, nemůže jim udělit pokutu.

Pokud jde o institucionální podobu úřadu, bude se jednat o  decentralizovaný orgán Evropské unie s právní subjektivitou.

Poslední slovo při jmenování veřejného žalobce bude mít Evropský parlament, v EPPO však budou působit i národní žalobci z jednotlivých států. Ti budou úzce spolupracovat s  pobočkami ve svých zemích. Centrální úřad bude mít sídlo v Lucemburku.

V současné době jsou do projektu zapojeny tyto státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a  Španělsko. Ostatní země se ale budou moci k úřadu kdykoli připojit.

Británie, Dánsko a Irsko však mají z podobných oblastí integrace výjimku, tzv. opt-out, a proto se jich téma evropského veřejného žalobce netýká.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 170, listopad 2017

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem