Splníme Vám víc než jen 3 přání

Eurobarometr: Co si přejí občané EU?

Od roku 2016 sleduje Evropský parlament očekávání občanů a jejich pohled na aktivity Evropské unie v patnácti klíčových oblastech. Poslední průzkum Eurobarometru z dubna zjistil, že i když je čím dál více respondentů spokojeno s kroky EU ohledně bezpečnosti, zaměstnanosti a životního prostředí, ozývají se zároveň hlasy požadující ještě intenzivnější spolupráci téměř ve všech sledovaných tématech. Nyní jsou k dispozici také data z jednotlivých zemí.

Více než tři čtvrtiny oslovených volají po větším zapojení EU v oblasti životního prostředí (75 %) a při řešení terorismu (77 %) a nezaměstnanosti (76 %). Za touto trojicí vítězů následují boj proti daňovým podvodům (74 %), podpora míru a demokracie (73 %) a migrace (72 %).

Zjištění ukazují, že obyvatelé České republiky si stále více uvědomují, co pro ně Evropská unie dělá a znamená. Při porovnání dat z let 2016 a 2018, podíl respondentů, kteří považují zapojení EU za dostatečné, se zvýšil v 11 z 15 oblastí.

Zvláště viditelné je to v otázce, jak EU dokázala pomoct v oblasti nezaměstnanosti.

Podle Čechů by EU měla dělat víc v boji proti terorismu (to si myslí 81 % z nich), v ochraně vnějších hranic (76 %), v bezpečnostní a obranné politice (71 %), v boji proti daňovým podvodům (74 %) a také při řešení migrace.

Spokojenější s unijní aktivitou jsou lidé mezi 25 a 39 lety. To samé platí o českých studentech.

Občané se podle statistik neshodnou na tom, jestli by se EU měla dále integrovat na bázi více rychlostí. Celkem 44 % respondentů letošního průzkumu souhlasí s tím, že země, které jsou ochotné spolupracovat v některých politikách intenzivněji a blíže, by tak měly mít možnost učinit bez „čekání na ostatní“. Na druhou stranu 43 % lidí by rádo počkalo, až bude v EU jednotný názor, a pak teprve pokračovalo v integraci.

Obecně se náklonnost k vícerychlostní Evropě snižuje, stalo se tak ve 23 zemích. Největší podpora tohoto postupu je stále v Nizozemsku, Německu a Belgii. Naopak v Británii klesla hodnota o 12 %, kdy pouze čtvrtina Britů podporuje takový přístup. Ve 14 státech by respondenti rádi počkali až na chvíli, kdy budou všechny státy schopné se integrovat stejnou rychlostí. Tento pohled významně převládá v Portugalsku, Řecku, Rumunsku a ve Španělsku.


Zdrojem článku je Měsíčník EU aktualit, číslo 181, říjen 2018

Staň se členem GRANT klubu a neunikne ti žádná dotační příležitost

Chci se stát členem